Gemt

Mange gode elementer i klimaaftalen

22. juni 2020

Dansk Erhverv glæder sig over den brede klimaaftale. Vi ser frem til at bidrage til det videre arbejde, siger Brian Mikkelsen.

Mange mandater står bag klimaaftalen, og det er vigtigt for investeringssikkerhed for de mange grønne investeringer, som erhvervslivet står overfor i de kommende år. Det er samtidig en festdag for kommercialisering og skalering af grønne teknologier. De billige vedvarende energiteknologier som sol og landvind skal gøres støttefri, og fremadrettet ønskes havvind markedsdrevet uden offentlig støtte. Det er positive takter og bør vise vejen for andre indsatsområder, hvor der fortsat er stort støttebehov.

Dansk Erhverv er meget tilfredse med det endelige opgør med afgiftsbetaling på overskudsvarme, hvor virksomheder har skulle betale afgift for at udnytte den spildvarme de har internt i virksomheden. Det er samtidig positivt, at der pligten til at købe fjernvarme på bekostning af udnyttelse af deres egen spildvarme også revideres.

”Opgøret med overskudsvarmeafgiften er en klimapolitisk torn i øjet på erhvervslivet, der er trukket ud. Vi har kun mødt politisk opbakning til opgøret med en afgift, hvor det koster penge at udnytte spildvarme i virksomheden, men er gratis at fyre for fuglene. Dansk erhvervsliv er glade for, at der endeligt leveres på dette,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Ægte grønt og SMV’er
Det fremgår også af aftalen, at løsningen ikke er udflytning af udledninger og danske virksomheder til andre lande. Det er Dansk Erhverv meget tilfreds med.

”Det er meget positivt, at det i aftalen slås fast, at der skal være tale om reelle klimareduktioner og ikke blot reduktioner, som opnås ved udflytning af virksomheder og aktiviteter til andre lande. Den globale kugleramme er kommet frem, hvilket Dansk Erhverv længe har efterspurgt. Det skal være ægte grønt,” siger Brian Mikkelsen.

De mange detaljer udestår, og der er nye forhandlinger efter sommer. Her er det bl.a. vigtigt for Dansk Erhverv, at de forskellige puljer også gøres tilgængelige for SMV’er, og ikke kun er målrette de største virksomheder.

”Hvis vi skal lykkes med klimaomstillingen, så skal alle med. Derfor vil vi i vores input til Folketinget have særligt øje for hvordan både eksisterende og nye puljer også kan anvendes af SMV’erne og ikke kun de største danske virksomheder,” siger Brian Mikkelsen.

Grøn skattereform
Med nattens aftale er rammerne sat for efterårets forhandlinger af en grøn skattereform. For Dansk Erhverv er det afgørende, at det skal være dyrere at udlede CO2 og samtidig billigere at drive virksomhed og være dansker. Det fremgår også af aftalen, og Dansk Erhverv forventer, at der leveres på dette i forhandlingerne om en grøn skattereform til efteråret.

”Det er positivt, at en grøn skattereform nu er en del af klimaaftalen. Det kan gøre omstillingen mere omkostningseffektiv, når virksomhederne selv finder de bedste og billigste klimaløsninger. Men samtidig med, at det skal være dyrere at udlede CO2, så skal det blive billigere at drive virksomhed og være dansker. Kun på del led får vi råd til investeringerne i virksomhederne og i de danske hjem,” siger Brian Mikkelsen.

Gennembrud for anvendelse af overskudsvarme
Dansk Erhverv har de sidste mange år arbejdet på at ændre reglerne for anvendelse af overskudsvarme. Klimaaftalen er et stort gennembrud i dette arbejde.

De tidligere regler betød i praksis, at det ikke kostede noget at fyre for fuglene, mens der omvendt skulle betales afgift hvis spildvarmen blev udnyttet i fx det lokale fjernvarmenet.

"Med klimaaftalen er har vi fået fjernet afgiften på overskudsvarme, fået sænket afgiften på elvarme fra 15,5 øre/kWh til 0,4 øre/kWh og der kommer en revision af aftagepligten af fjernvarme, så det ikke hindrer intern anvendelse af overskudsvarme. Derudover bliver prisreguleringen revideret, hvilke kan gøre flere projekter rentable," siger energi- og klimachef Ulrich Bang og tilføjer:

"Diskussionen om hvordan fjernvarmeområder kan kobles, så der kan sendes overskudsvarme fra en by til en anden by, er endnu ikke afsluttet. Så her arbejder vi videre.

Dansk Erhverv vurderer, at det alt i alt en god aftale, som vil dreje erhvervslivet i en grønnere retning uden skubbe produktion og virksomheder i armene på udlandet.

Læs aftaleteksten på kefm.dk: 'Klimaaftale for energi og industri mv. 2020'

Kontakt

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil