Gemt

Ny rejsevejledning for ferierejser til udlandet

Nyhed

22. juni 2020

Udenrigsministeriet har 18. juni 2020 opdateret sin rejsevejledning for ferierejser til udlandet i sommerferien. Nedenfor kan du læse, hvad de nye regler indebærer, og hvordan Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne håndterer situationen.

 

Ny rejsevejledning fra Udenrigsministeriet
Den 18. juni 2020 udsendte Udenrigsministeriet igen en ny rejsevejledning – denne gang med en ny model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Rejsevejledningen gælder med virkning fra lørdag den 27. juni 2020 og afløser de tidligere rejsevejledninger, som Dansk Erhverv har orienteret om her: Sommerferie i en corona-tid

Udenrigsministeriets nye rejsevejledning kan findes her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/. Både virksomhederne og medarbejderne anbefales løbende at holde sig ajour med rejsevejledningen.

”Åbne” eller ”karantænelande”
Den nye model for åbning for EU- og Schengenområdet samt Storbritannien fastsætter nogle objektive kriterier om blandt andet et lavt antal smittede, der fremover vil være afgørende for, hvilke af landene der åbnes op for. For alle disse lande vil Udenrigsministeriet opdatere hver enkelt rejsevejledning.

For at være ”åbent” skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til ”karantæneland” være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere.

”Åbne” lande markeres med gult i Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvilket betyder, at rejsende opfordres til at være opmærksomme på deres personlige sikkerhed og holde sig opdateret.

”Lukkede” lande markeres med orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvilket betyder, at ikke-nødvendige rejser frarådes. Dette gælder ligeledes for rejser til ikke-EU/Schengen-lande som minimum til og med den 31. august 2020.

Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantænelande”. Den første liste offentliggøres den 25. juni 2020.

Ud fra de valgte kriterier kan det dog allerede nu fastslås, at langt de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt UK vil blive ”åbne” lande, idet kun Sverige og Portugal pt. vurderes som ”karantænelande”.

Sverige – regional model
For Sverige er der dog valgt en regional model, hvor rejsevejledningen vil afhænge af antallet af nye ugentlige smittetilfælde i hver enkelt region. Det giver mulighed for at åbne for rejser til og fra regioner med få nye smittetilfælde. Udenrigsministeriet fraråder dog fortsat ikke-nødvendige rejser til regioner med over 20 nye ugentlige tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Hvis en medarbejder rejser til et ”gult” land
For danskere, der rejser på ferie til et ”gult” land efter den 27. juni 2020, bortfalder myndighedernes hidtidige opfordring til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Medarbejderen vil derfor kunne møde på arbejde efter ferien på normal vis.

Hvis en medarbejder rejser til et ”orange” land
For danskere, der på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til et ”orange” (eller ”rødt”) land, opretholdes opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Virksomheden vil derfor som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De op til 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv. Hvis medarbejderens fravær udgør en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at hyre en vikar, vil det efter en konkret vurdering af omstændighederne eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning, hvis en sådan situation opstår.

Hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus under en ferierejse til et ”orange” (eller ”rødt”) land, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, hvorfor medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning, hvis en sådan situation opstår.

Hvis landet skifter farve fra ”gult” til ”orange” under ferien
Udenrigsministeriet har bekræftet, at danskere kan blive i det pågældende land, indtil ferien er slut, selvom rejsevejledningen ændres fra ”gul” til ”orange” under ferien.

Opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst vil ikke være gældende, men man opfordres til at lade sig teste ved hjemkomst, hvilket blandt andet kan ske i Københavns Lufthavn og ved andre grænseovergange. Danskere, der opholder sig i en region, hvor smitteniveauet stiger markant, opfordres tilsvarende til at lade sig teste ved hjemkomst – også selvom selve landet ikke har skiftet farve.

På baggrund af Udenrigsministeriets anbefalinger vurderer Dansk Erhverv, at virksomhederne i denne situation ikke vil kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst, men efter omstændighederne kan der stilles krav om selvisolation, indtil resultatet af en eller flere tests foreligger. Dansk Erhverv anbefaler, at medarbejderen kontakter virksomheden med henblik på at aftale, hvordan man håndterer situationen.

Orienteringsskrivelse til medarbejderne
Dansk Erhverv anbefaler fortsat, at virksomhederne orienterer sine medarbejderne om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet denne sommer. Dansk Erhverv har udarbejdet en opdateret skabelon til en orienteringsskrivelse, som kan findes her: Skabelon - corona og sommerferie.docx

Skabelonen skal naturligvis tilpasses virksomhedens egne forhold og ønsker.

Kontakt Dansk Erhverv
Du er velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på tlf. 3374 6400 eller hotline@danskerhverv.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.