Gemt

Sommerferie i en coronatid

15. juni 2020

Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange henvendelser fra medlemsvirksomhederne vedrørende medarbejderes mulige ferierejser til udlandet i sommerferien. Nedenfor kan du læse, hvordan Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne håndterer situationen.

(Denne tekst er fra 15. juni - nyere tekst findes her: Ny rejsevejledning for ferierejser til udlandet (22/6)

Ny rejsevejledning fra Udenrigsministeriet
Den 29. maj 2020 udsendte Udenrigsministeriet en ny rejsevejledning, der gælder frem til den 31. august 2020. Rejsevejledningen er blevet opdateret igen den 15. juni 2020. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som der fra den 15. juni 2020 åbnes op for rejse til.

Udenrigsministeriets rejsevejledning kan findes her: UM - rejse til udlandet

Selvisolation efter rejse til udlandet
Myndighederne opfordrer fortsat kraftigt til, at personer, der kommer hjem fra en privat rejse i udlandet (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. juni 2020), holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at undgå smittespredning.

Hvis en medarbejder rejser til udlandet
Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til udlandet i sommerferien (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. juni 2020), vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv. Hvis medarbejderens fravær udgør en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at hyre en vikar, vil det efter en konkret vurdering af omstændighederne eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Kontakt gerne Dansk Erhverv, hvis en sådan situation opstår.

Hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus under en ferierejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Kontakt gerne Dansk Erhverv, hvis en sådan situation opstår.

Orienteringsskrivelse til medarbejderne
Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne orienterer sine medarbejderne om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet denne sommer. Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon til en orienteringsskrivelse, som kan findes her: Skabelon - corona-og-udenlandsrejser.docx

Skabelonen skal naturligvis tilpasses virksomhedens egne forhold og ønsker.

Kontakt Dansk Erhverv
Du er velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på tlf. 3374 6400 eller hotline@danskerhverv.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Kontakt os