Gemt

Udenlandske life science-virksomheder løfter i Danmark

Life science-branchen, som indeholder virksomheder inden for det farmaceutiske, bioteknologiske og medicinske område, har et stort økonomisk fodaftryk på dansk økonomi og er en af dansk erhvervslivs helt store styrkepositioner. En væsentlig del af branchen består af udenlandske life science-virksomheder, der opererer i Danmark.

Nyhed

Analyse nr. 36 | 2020 - juni

Dansk Erhverv har analyseret, hvordan udenlandske life science-virksomheder i Dan-mark bidrager til den danske økonomi.

Analysen viser, at de udenlandske life science-virksomheder er en gevinst for Danmark. For det første genererer virksomhederne med værdi for Danmark ved at skabe arbejds-pladser, både i life-science-virksomhederne og i andre virksomheder i forsyningskæden. For det andet er de udenlandske life science-virksomheder med til at forbedre de offent-lige finanser. Det sker bl.a., når virksomhederne betaler selskabsskat, og deres medar-bejdere betaler personlige indkomstskatter til den danske statskasse, og når virksom-hederne gennemfører kliniske forsøg i Danmark.

Udenlandske life science-virksomheder skaber jobs i Danmark
Der er 282 udenlandske life science-virksomheder, der opererer i Danmark. De har blandt andet oprettet datterselskaber i Danmark med henblik på at have salgskontor, forsknings- og udviklingsaktiviteter eller produktion i Danmark .

De udenlandske life science-virksomheder genererer værdi i Danmark, når de blandt andet skaber arbejdspladser. Udover at skabe arbejdspladser for medarbejdere, der er ansat hos en af de udenlandske life science-virksomheder, genereres der også arbejds-pladser i andre virksomheder, når de udenlandske life science-virksomheder køber varer og services hos dem.

Udenlandske virksomheder bidrager til statskassen
Udover at bidrage til beskæftigelsen i Danmark, bidrager de udenlandske life science-virksomheder i Danmark også markant til den danske statskasse. Det sker fx gennem selskabsskattebetalinger og de indkomstskatter, som medarbejderne betaler af lønudbetalingerne fra de udenlandske life science-virksomheder. Desuden står de udenlandske life science-virksomheder for bl.a. kliniske forsøg, som også bidrager positivt til den danske statskasse.

Udenlandske life science-virksomheder løfter i Danmark

pdf

Download

Kontakt os

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil