; ;
Gemt

Antallet af nye virksomheder er historisk lavt efter corona

Efter afskaffelse af IVS, har antallet af nye selskaber generelt ligget 30 pct. under året før. Men efter nedlukningen af Danmark i marts og april måned er antallet af nyetablerede selskaber halveret i forhold til året inden. I april måned blev der blot etableret 1800 nye selskaber. Faktisk skal vi helt tilbage til 2013 for at finde lavere etableringstal i CVR-registret.

Nyhed

ANALYSE NR. 31 | 2020 - MAJ

Corona-krisen går hårdt ud over danske virksomheder. Det kom-mer nu også til udtryk ved markante fald i antallet af nyetable-rede selskaber. Nye tal fra Experian viser en halvering af nyetab-leringer i marts og april sammenlignet med året før. Antallet af nyetableringer i april måned er historisk lavt. Der blev kun etable-ret 1.850 virksomheder i april, hvilket er 32 pct. lavere end januar 2020 – inden corona-krisen ramte Danmark.

Regeringen har i arbejdet med hjælpepakkerne ikke gjort nok for at holde hånden under iværksættere og virksomheder i de helt tidlige stadier. Det kan afholde folk fra at starte virksomhed.

I Dansk Erhverv mener vi, at der er behov for i) økonomisk støtte til de virksomheder, der ikke kan vise nedgang i omsætning (som kræves af de eksisterende hjælpepakker) og ii) mulighed for helt eller delvist dagpenge til iværksættere, uden at de bliver tvunget til at lukke forretningen.

 

 

Antallet af nye virksomheder er historisk lavt efter corona

pdf

Download