Gemt

Dansk Erhvervs tredje medlemsundersøgelse understreger, at detailhandlen er blandt de hårdest ramte

05. maj 2020

Dansk Erhvervs tredje medlemsundersøgelse om konsekvenserne af coronakrisen viser, at 82 procent af detailhandlen har oplevet et fald i omsætningen, og 37 procent har kun likviditet til to måneder endnu. Udvalgsvarehandlen er hårdest ramt.

For at belyse omfanget af de negative følgevirkninger for erhvervslivet har Dansk Erhverv løbende gennemført medlemsundersøgelser, som afdækker udviklingen i omsætning, likviditet og lønomkostninger. Undersøgelsen viser blandt andet, at omsætningen i marts og første halvdel af april er faldet for 67 procent af virksomhederne.

Læs hele medlemsundersøgelsen her: Medlemsundersøgelse 3: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien.

Udsnit af konklusioner omhandlende detailbranchen

82 procent af virksomhederne i detailbranchen oplever faldende omsætning
Detailbranchen er en af de brancher, der er hårdest ramt af coronakrisen. Her melder 82 procent af virksomhederne om lavere omsætning. Tallet for detailhandlen dækker over en branche, som er delt i to. Blandt supermarkeder, købmænd og andre dagligvareforhandlere oplever ”kun” 38 procent af virksomhederne lavere omsætning, mens det gælder for hele 88 procent af udvalgsvarehandlen. Undersøgelsen viser således, at udvalgsvarehandlen altså er lige så hårdt ramt som oplevelseserhvervene, hvis man ser på andelen af virksomheder, som oplever et fald i omsætningen.

Udvalgsvarehandlen har i gennemsnit mistet 45 procent af omsætningen
Omsætningsudviklingen i detailsektoren er vidt forskellig for supermarkeder, købmænd og andre dagligvareforhandlere på den ene side og detailhandlen med ikke-dagligvarer på den anden. Detailhandlen med dagligvarer melder om nogenlunde uændret omsætning, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Det står i skærende kontrast til udvalgsvarehandlen, som i gennemsnit har mistet 45 procent af deres omsætning.

37 procent af medlemmerne i detailhandlen har kun likviditet til to måneder
37 procent af Dansk Erhvervs medlemmer i detailhandlen forventer på nuværende tidspunkt at løbe tør for likviditet inden for to måneder, hvis situationen ikke forandrer sig. Tallet dækker over en stor spredning inden for branchen, hvor supermarkeder, købmænd og andre forhandlere af dagligvarer er mindre påvirkede end den resterende detailhandel. Det er ”kun” 8 procent af dagligvareforhandlerne, som forventer at løbe tør for likvide midler inden for de næste to måneder, mens det er hele 41 procent af den øvrige detailhandel, som frygter kun at have likviditet til at holde forretningen kørende i to måneder.

Udvikling i forhold til tidligere undersøgelser
Omsætningssituationen er alt i alt nogenlunde uændret for Dansk Erhvervs medlemmer siden sidste undersøgelse af de foreløbige økonomiske konsekvenser af coronakrisen. I dette tilfælde er ingen udvikling desværre ikke en god ting, da det betyder, at det procentmæssige omsætningstab har varet ved i endnu tre uger med uforandret styrke.

Flere virksomheder, sammenlignet med den seneste undersøgelse, forventer, at de må bruge mere end seks måneder på at komme tilbage på omsætningsniveau fra før krisen. Andelen af virksomhederne, der frygter dette, er steget fra 32 procent til 42 procent på de tre uger, der er gået siden Dansk Erhvervs anden medlemsundersøgelse blev foretaget. Det viser med al tydelighed, at coronakrisen sætter dybere og dybere spor i de danske virksomheders omsætning.

Kontakt os