; ;
Gemt

Retningslinjer for indretning af indkøbscentre og stormagasiner

Indkøbscentre og stormagasiner er blandt de virksomheder, der kan genåbne fra den 11. maj. I den forbindelse har myndighederne lavet retningslinjer for ansvarlig indretning.

Efter at regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om næste fase af genåbningen, kan bl.a. indkøbscentre og stormagasiner åbne igen fra d. 11. maj. For at det kan ske forsvarligt og trygt, har myndighederne lavet et sæt nye retningslinjer for ansvarlig indretning af indkøbscentre, stormagasiner, arkader, basarer m.v., som skal hjælpe virksomhederne til at undgå smittespredning.

Retningslinjer om ansvarlig indretning af indkøbscentre, stormagasiner m.v. indebærer bl.a.:

Indretning af indkøbscentre, arkader og basarer

 • Indkøbscentre, arkader og basarer mellem 0 og 1.999 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 4m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentligt adgang.
 • Indkøbscentre, arkader og basarer mellem 2.000 og 4.999 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 8 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Indkøbscentre, arkader og basarer mellem 5.000 og 9.999 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Indkøbscentre, arkader og basarer over 10.000 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 20 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Antallet af tilladte personer i den enkelte kategori, jf. pkt. 1-4, vil altid starte med det antal personer der maksimalt tillades i kategorien før.
 • Foruden pkt. 1-5 gælder for de tilhørende butikker i indkøbscentrene, arkader og basarer, at der maksimalt må tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Dagligvarebutikkers areal og antal tilladte personer på det areal tæller ikke med i opgørelsen over antal tilladte personer i pkt. 1-5. Dagligvarebutikker må ligesom uden for indkøbscentrene tillade 1 person pr. 4m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentligt adgang.
 • Der bør være mulighed for 2 meters afstand mellem kunderne.
 • Indkøbscentrene, arkader og basarer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand og flaskehalse og sammenstimlen på enkelte områder undgås. Det enkelte centre fastlægger egne retningslinjer for ophold i hhv. centrene, eks. afstandsmarkering ved indgange og hvor der kan opstå flaskehalse.
 • Indkøbscentre, arkader og basarer bør begrænse kødannelsen foran butikkerne i centret, og sikre to meters afstand mellem kunderne foran butikken, evt. i samarbejde med de enkelte butikker.
 • Butikker i storcentre og arkader skal overholde de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for udvalgsvarebutikker i detailhandlen.
 • For butikker i et indkøbscenter med egen indgang gælder de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for udvalgsvarebutikker i detailhandlen, herunder krav om antal personer per kvadratmeter.
 • Der henvises til de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fsva. restaurantområder, cafeer mv.
 • Lounge, legeområder og andre fællesarealer skal holdes lukket for ophold.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for medarbejdere bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer og buffet bør undgås jf. dog i øvrigt retningslinjer for restauranter m.v. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.


Indretning af stormagasiner

 • Stormagasiner mellem 0 og 1.999 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 4m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentligt adgang.
 • Stormagasiner mellem 2.000 og 4.999 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 8 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Stormagasiner mellem 5.000 og 9.999 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Stormagasiner over 10.000 m2 bør maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 20 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Antallet af tilladte personer i den enkelte kategori, jf. pkt. 1-4, vil altid starte med det antal personer, der maksimalt tillades i kategorien før.
 • Stormagasiner med mindst 3 etager må tillade adgang for personer iht. kategorien før, jf. pkt. 1-4, såfremt de kan fremvise en risikoplan jf. pkt. 9.
 • Foruden pkt. 1-6 gælder for afdelinger i stormagasiner og åbne arealer i stormagasiner, at der maksimalt må tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Dagligvarebutikkers areal og antal tilladte personer på det areal tæller ikke med i opgørelsen over antal tilladte personer i pkt. 1-5. Dagligvarebutikker må ligesom uden for stormagasinerne tillade 1 person pr. 4m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentligt adgang.
 • Der bør være mulighed for 2 meters afstand mellem kunderne.
 • Stormagasiner indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand og flaskehalse og sammenstimlen på enkelte områder undgås. Det enkelte stormagasin udarbejder en risikoplan som indeholder konkrete tiltag for at sikre, at de sundhedsmæssige krav overholdes, herunder hvordan man sikrer optimering af kundeflow gennem hele butikken og afdelingerne, og dermed undgår høj kundedensitet i stueetagen, ved indgange osv.
 • Stormagasiner indretter etager og vareudstilling således, at der kan holdes afstand og at flaskehalse og sammenstimlen på enkelte områder undgås, herunder visuelle afstandsmarkeringer. Indretningen skal ske gennem konkrete og individuelle løsninger.
 • Stormagasiner bør begrænse kødannelsen foran butikkerne, og sikre to meters afstand mellem kunderne foran butikken, evt. i samarbejde med kommunen i det omfang kommunen har råderet over området.
 • Stormagasiner og butikker tilknyttet hertil anbefales at undgå kø- og slagtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikker.
 • For selvstændige butikker i et i stormagasin med egen indgang gælder de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for udvalgsvarebutikker i detailhandlen, herunder krav om antal personer per kvadratmeter.
 • Der henvises til de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fsva. restaurantområder, cafeer mv.
 • Lounge, legeområder og andre fællesarealer skal holdes lukket for ophold.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for medarbejdere bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer og buffet bør undgås jf. dog i øvrigt retningslinjer for restauranter m.v. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.
 • Stormagasiner i et indkøbscenter er omfattet af retningslinjerne for stormagasiner.

Adfærd og hygiejne

 • Alle medarbejdere, og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal oplyses om og at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter håndsprit (70-85 pct. alkohol) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter. Der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85 pct. alkohol) tilgængeligt for alle ansatte og kunder.
 • Virksomheden børudarbejde en plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på prøverum, håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets, som hyppigt berøres af mange.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation (fx kassen), når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • Der er opmærksomhed på ankomst af leverandører, så de ikke skal lede efter en kontakt i centeret og butikken, og så der kan sikres tilstrækkelig afstand mellem leverandører og medarbejdere.
 • Instruer leverandører af specialprodukter i forebyggelse af smitte, hvis de selv fylder produkter op i butikken.

Informationsindsats

 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 • Der opsættes ligeledes informationsmateriale om COVID-19 smittefare og anbefalinger til kunder om at holde afstand.

I det omfang det er muligt, anbefales butikkerne at overveje: 

 • Undgå direkte fysisk kontakt og tæt/langvarig kontakt mv.
 • Opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde i situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås. Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk.
 • Opfordring til kunder om at handle alene.
 • Skiltning med max antal kunder i butikken.
 • Afstandsmarkeringer i butikkerne på gulvet.
 • Opfordring til kunderne om at benytte hele butikkens åbningstid, så handlen og kunderne spredes.

Ovenstående er et uddrag. Retningslinjerne indeholder også afsnit om håndtering af sygdom og symptomer, tilrettelæggelse af arbejdet m.v. Se den fulde liste her.

Se nyhed om genåbning af fase 2 og 3 her.

Se også retningslinjerne for ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen her.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil