;
Gemt

Stor vækst i e-handlen med fødevarer under coronakrisen

28. maj 2020

Coronaudbruddet har medført stor fremgang i handlen med fødevarer og dagligvarer online. Men markedet udgør fortsat en lille del af den samlede omsætning.

Flere af onlinemarkedets aktører på fødevareområdet har fordoblet omsætningen og oplevet trecifret vækstrater i kortere perioder sammenlignet med samme periode sidste år under nedlukningen af Danmark. Det samme gør sig gældende for salget af måltidskasser og fra specialbutikker, som også har oplevet stor vækst. E-handlen med fødevarer og dagligvarer har med andre ord boomet under krisen.

Nu er Danmark for alvor ved at genåbne, og spørgsmålet er så, om i hvor høj grad at forbrugsmønstrene holder ved og hvor markedsandele vil stabilisere sig.

Dagligvarer online er e-handlens joker
Ifølge Dansk Erhvervs årlige e-handelsanalyse udgjorde onlinesalget af dagligvarer i 2019 knap 3 procent af det samlede dagligvaresalg på 156 mia. kr. Onlinemarkedet udgør således en lille andel af det totale marked, men ser man på udviklingen over tid og de seneste ugers vækst rummer markedet også et stort potentiale.

I Dansk Erhvervs årligt tilbagevendende e-handelsanalyse er det en varekategori, der over de seneste år handles mere og mere på nettet, samtidigt med at flere og flere aktører melder sig i konkurrencen om forbrugernes gunst online.

I 2010 var det under hver 10. dansker, der havde prøvet at handle dagligvarer på nettet, mens det i 2019 var hver fjerde dansker, og under coronaepidemien er endnu flere kunder kommet til, viser flere undersøgelser. De danske forbrugere er allerede godt med, når man sammenligner andelen af befolkningen, som har købt dagligvarer på nettet inden for det seneste år, med andre EU-lande. Kun overgået af Sverige, Tjekkiet, Estland, Tyskland samt Storbritannien, som i 2018 var det førende land i EU med 7,2 procent af den samlede dagligvareomsætning og en e-handlende befolkningsandel på 30 procent. Globalt ligger Sydkorea i spidsen, hvor online dagligvarehandel udgør op mod 20 procent af den samlede dagligvarehandel.

Den voksende interesse tyder derfor på, at interessen for e-dagligvarehandel endnu ikke har toppet hos de danske forbrugere. Det er derfor også Dansk Erhvervs vurdering, at e-dagligvarehandlen fortsat vil stige i løbet af de kommende år. Det store spørgsmål i Dansk Erhvervs kommende e-handelsanalyse for 2020 er så, om coronakrisen har accelereret den udvikling, så markedet på blot få uger reelt har bevæget sig tre til fire vækst år frem i tiden.

Dansk Erhvervs E-handelsanalyse 2019. 

Kontakt

Handel

Matthias Korth Vesterdal

Politisk konsulent