; ;
Gemt

Erhvervsjura og coronavirus

Nyhed

I Dansk Erhverv modtager vi mange spørgsmål om coronavirussens betydning for de kontrakter, som vores medlemsvirksomheder har indgået med deres kunder, leverandører og samarbejdspartnere. For at sikre en ensartet besvarelse af spørgsmålene, har Dansk Erhverv skrevet tre artikler, der forholder sig til en række af de spørgsmål, der opstår i den forbindelse.

Erhvervsjura: Spørgsmål og svar 

Artikel om erhvervsjuridiske spørgsmål i forbindelse med coronavirus, af erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/sporgsmal-og-svar-i-relation-til-corona/

Force majeure og coronavirus

I den følgende artikel kan du bl.a. læse mere, om hvad der gælder, hvis din virksomheders leverandører og samarbejdspartnere måtte blive ramt af force majeure: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/force-majeure-og-coronavirus/

Turisme- og oplevelse: Hvad betyder coronavirus for dine kontrakter?

Særligt for medlemsvirksomheder på turisme- og oplevelsesområdet har Dansk Erhverv skrevet denne artiklen, der besvarer en række af de typiske spørgsmål, som Dansk Erhverv har modtaget fra virksomhederne i branchen: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/hvad-sker-der-hvis-gaster-udebliver-pa-grund-af-coronavirus/