; ;
Gemt

GPS-overvågning af medarbejdere – hvad skal du gøre som arbejdsgiver?

27. november 2020

En række regler skal overholdes, når virksomheder indfører GPS-overvågning af medarbejdernes brug af virksomhedens køretøjer. Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning, der kan hjælpe vores medlemsvirksomheder med at navigere i reglerne, samt et eksempel på en politik der kan anvendes.

Reglerne
Hvis en virksomhed ønsker at installere GPS-overvågning i virksomhedens biler eller øvrige transportmidler, som medarbejderne benytter sig af, skal en række regelsæt iagttages, herunder:

• DA og FH’s aftale om kontrolforanstaltninger
• Ledelsesretten
• Samarbejdsaftalen mellem DA og FH eller lov om information og høring af lønmodtagere
• Databeskyttelseslovgivningen.

Det kan være vanskeligt at navigere i de forskellige regelsæt, og Dansk Erhverv har derfor udarbejdet en vejledning og et eksempel på en politik, som kan hjælpe vores medlemsvirksomheder. Find vejledningen og eksemplet her: Dansk Erhvervs vejledninger og skabeloner.