; ;

Persondata (medarbejdere)

Her er samlet information om de grundlæggende regler om databeskyttelse, som en virksomhed skal overholde i forbindelse med behandling af personoplysninger om medarbejderne. I de nedenstående afsnit er indledningsvis information om reglernes anvendelsesområde og systematik. Herefter følger en række konkrete situationer, hvor en virksomhed behandler personoplysninger om jobansøgere, medarbejdere og tidligere medarbejdere. Under hvert punkt er henvist til yderlige information om emnet.

Guide

Andre relaterede guides i temaet