Gemt

Gode takter i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb – dog efterlyses endnu større ambitioner

29. oktober 2020

Dansk Erhverv hilser regeringens strategi for grønne offentlige indkøb velkommen. Men efterlyser samtidig flere og større ambitioner herunder mål og krav til den offentlige sektor, hvis der skal ske mærkbare forandringer på området.

”Dansk Erhverv vil først og fremmest kvittere for, at regeringen prioriterer grønne offentlige indkøb. Der er blevet lyttet, og vi ser frem til byde ind med endnu flere forslag til samarbejde omkring udvikling af bl.a. fælles standarder og ens metoder. Den grønne dagsorden er vigtigere end nogensinde. Og i den forbindelse spiller de årlige offentlige indkøb på over 380 mia. kroner en afgørende rolle i forhold til at sikre indfrielsen af de ambitiøse danske klimamålsætninger og understøttelse af en positiv udvikling i vores internationale konkurrenceevne,” siger Brian Mikkelsen og understreger, at der mere end nogensinde er brug for den tætte dialog.

”Det er vigtigt, at det offentlige går forrest på vejen mod 70% målet. Det kan bl.a. ske gennem udbud og indkøb, så vi sammen kan udvikle fremtidens innovative og grønne løsninger. Af samme grund efterlyser Dansk Erhverv endnu mere handlekraft og et større ambitionsniveau på området. Derfor ser vi frem til, at regeringen i 2021 kommer med en målsætning for reduktion af det offentlige indkøbs klimabelastning. For uden en fast målsætning er grønne indkøb elastik i metermål. Det nytter ikke noget at et grønt indkøb slippes løs med fri metodevalg. Hvis det sker, så får vi næppe stimuleret erhvervets innovation til gavn for bæredygtighed. Mange forskellige standarder og metoder til klimaberegning betyder samlet store byrder med lille klimaeffekt, det kan vi med fordel ændre sammen,” siger Brian Mikkelsen.

Konkurrence og samarbejde skal styrke fremtidens offentlig-private samarbejde
Dansk Erhverv tror på at den bedste udvikling og samarbejde sker gennem OPS. Dermed er der brug for mere inddragelse og samarbejde omkring grønne indkøb, da det både er godt for klimaet, udvikling af innovation og dansk konkurrencekraft

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at virksomhederne er klar til at efterkomme den offentlige efterspørgsel, men det kræver at det offentlige for alvor kanaliserer den grønne efterspørgsel – så skal markedet nok følge med. Men standarder og miljømærker kan ikke stå alene. Det kræver, at det offentlige viser os tillid og tør at gå forrest ved at stille de rette, grønne krav, der fordrer virksomheder til at tænke nyt og konkurrere på at levere de mest innovative grønne løsninger. Det er Dansk Erhvervs håb, at den nye strategi bliver det første af mange eksempler på offentlig-privat samarbejde som et vitalt værktøj til at løse store samfundsmæssige udfordringer,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhvervs forslag til grønne og klimarigtige indkøb:

  • Bindende klimamål for reduktion af drivhusgasudledningen fra det offentlige indkøb og forbrug på 70 pct. i 2030.
  • Grønne krav skal indgå som konkurrenceparameter i alle offentlige udbud
  • Udvikling af positivliste for klimastandarder og metoder til klimaberegninger
  • 50 pct. af udbud skal ske med totalomkostninger og funktionskrav
  • Styrkede kompetencer qua professionel indkøbsuddannelse

Læs alle forslagene i detaljer her: Den offentlige indkøbsmuskel skal bidrage til den grønne omstilling

Kontakt os

Kommunikation

René Gyldensten

Mediechef