Gemt

Forbrugerklagenævnet: Der var taget et tydeligt og klart formidlerforbehold

13. april 2021

Når du som erhvervsdrivende formidler salg af varer og ydelser for andre, skal du sørge for, at det fremgår tydeligt for kunden, at du kun er formidler og ikke forbrugerens aftalepart. Ellers kan du selv komme til at hænge på mangler eller manglende levering af en vare eller ydelse.

Forbrugerklagenævnet har tidligere afgjort, at fx dealsites, rejseformidlere og formidlere af koncertbilletter hæfter for mangler, fordi de ikke ved salget har gjort det tilstrækkelig klart for kunden, at de alene er formidlere af et salg.

Nu er der kommet en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, hvor nævnet mener, at der er taget et tilstrækkelig tydeligt formuleret og fremhævet formidlerforbehold:

En forbruger købte flybilletter til en rejse t/r Seoul – Beijing – Amsterdam – Aalborg på en hjemmeside, der formidler salg af flybilletter.

Da hun ankom til Beijing, kunne hun ikke tjekke ind, da der ikke var indlagt nok tid til transfer. Hun var derfor nødt til at blive i Beijing og købe en ny flybillet for at komme hjem.

Forbrugeren klagede til den erhvervsdrivende, der havde solgt flybilletterne, og krævede erstatning for den flybillet, hun havde været nødt til at købe. Den erhvervsdrivende afviste kravet under henvisning til, at den erhvervsdrivende alene var formidler af flybilletterne og ikke forbrugerens aftalepart. Forbrugeren blev henvist til at rette sit krav mod flyselskaberne.

Forbrugeren havde ved bestilling af billetterne hakket af i en tjek-boks, at hun accepterede den erhvervsdrivendes betingelser og lige under tjekboksen var følgende formidlerforbehold fremhævet:

”Den erhvervsdrivende sælger billetter på flyselskabets vegne og er derfor ikke din aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er din aftalepart, og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle økonomiske krav og reklamationer vedrørende din rejse skal rettes til flyselskabet; f.eks. i forbindelse med forsinkelser, aflysninger, konkurs, baggageproblemer m.v. Hvis du er i tvivl om procedurerne i den forbindelse, hjælper den erhvervsdrivende gerne med oplysninger herom.”

Forbrugerklagenævnet fandt, at forbrugeren ved bestilling af billetterne var blevet gjort tilstrækkelig tydeligt opmærksom på, at den erhvervsdrivende ikke var forbrugerens aftalepart, men alene formidler af billetterne. Den erhvervsdrivende hæftede derfor ikke som aftalepart for mangler ved ydelsen eller manglende levering. Den erhvervsdrivende blev dog alligevel erstatningsansvarlig, fordi den erhvervsdrivende som formidler ikke havde lagt tid nok ind til transfer ved booking af rejsen. 

Læs sagen 

Landsretten fandt i en anden sag, at formidleren var forbrugerens aftalepart, fordi det ikke fremgik tydeligt nok, at formidleren alene formidlede andre erhvervsdrivendes flyrejser.

Kontakt os

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent