Gemt

Godt at få hul på klimaomstilling i landbruget, men stadig mange udeståender i udspillet

28. april 2021

Godt at regeringen kommer på banen med et udspil for klimaomstilling af landbruget, men der er tendens til berøringsangst over for nødvendige redskaber, lyder det fra erhvervsorganisationen

I dag har regeringen præsenteret sit udspil til, hvordan landbruget bliver mere grønt og klimavenligt. Det er vigtigt, at der bliver taget hul på denne omstilling nu, og derfor hilser Dansk Erhverv udspillet velkomment, så der kan tages hul på at nedbringe den store og stigende andel af CO2-udledninger fra landbruget og fødevareerhvervet.

”Vi har behov for at komme i gang med den grønne omstilling af landbrug- og fødevareerhvervet nu. Derfor er det positivt, at der nu er kommet et udspil, så der kan tages hul på de politiske forhandlinger. Det er helt afgørende, at bliver lagt en plan for omstillingen nu, hvis vi skal nå 70%-målet,” siger klimapolitisk chef i Dansk Erhverv Ulrich Bang.

Nødvendigt med prissignaler og bedre incitamenter
I udspillet anviser regeringen nogle konkrete veje til CO2-reduktion, men Dansk Erhverv synes, der skal anlægges en bredere tilgang, frem fokus på specifikke teknologier.

”I den grønne omstilling af samfundet, og dermed også af landbruget, skal vi passe på med ”pick the winner”-tilgange. Vi foreslår, at man i langt højere grad sender klare prissignaler og giver incitamenter, så markedet selv udvikler de bedste og billigste løsninger. Teknologi og innovation er vigtigt, men det skal være markedsdrevne løsninger,” siger Ulrich Bang.

Tre konkrete forslag fra Dansk Erhverv
For at sikre den bedst mulige grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet kommer Dansk Erhverv med tre konkrete forslag, som bør indgå i den endelige politiske aftale om landbrugets klimaomstilling. Blandt andet bioløsninger – dvs. bioteknologiske klima- og miljøløsninger – har et stort potentiale for at drive klimaudviklingen i landbruget og samtidig skabe vækst i yderområderne i Danmark.

”Vi foreslår for det første, at der på den økonomiske side hurtigst muligt udvikles bedriftsregnskaber, så den enkelte landmand får et incitament til at reducere sin klimabelastning, og at landbrugsstøtten fra EU i videst muligt omfang omlægges til at understøtte klimaomstillingen af landbruget. For det andet bør vi have officielle klimadata for fødevarer. Og endelig for det tredje foreslår Dansk Erhverv, der indføres mål om produktion af 500.000 ton alternative proteiner i 2030. Det er klare og vigtige konkrete redskaber, som kan drive den grønne omstilling i landbruget,” siger Ulrich Bang. 

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulrich Bang

Klima- og energichef
Medarbejderprofil