; ;
Gemt

Nytårstale: Godt med fokus på mangel på kvalificeret arbejdskraft og klima

01. januar 2022

I Dansk Erhverv kvitterer vi stort for, at statsministeren i sin nytårstale har fokus på klimaudfordringen og manglen på kvalificeret arbejdskraft. Særligt velkommen er udmeldingen om, at regeringen er villige til at diskutere, hvordan det bliver lettere at få internationale kollegaer til Danmark. Det var gode ord, som nu skal følges hurtigt op med handling, siger adm. direktør Brian Mikkelsen.

Ved indgangen til 2022 kom statsministeren i sin nytårstale blandt andet ind på mangel på kvalificeret arbejdskraft, klimaudfordringerne og coronasituationen.

”Det er helt rigtigt, at statsministeren i sin nytårstale har stort fokus på erhvervslivets første og største problem lige nu: Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdskraft er det, vi bygger hele butikken – hele vores samfund – på."

"Det seneste halve år har virksomheder i Danmark gennemført 158.000 forgæves rekrutteringer. På bare tre måneder i løbet af efteråret mistede virksomheder i Danmark 35 mia. kr. i omsætning som konsekvens af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der mangler hænder og hoveder over en bred kam i Danmark, og der skal gang i de store værktøjer, hvis der for alvor skal gøres noget ved manglen."

”Det er helt rigtigt, at statsministeren i sin nytårstale har stort fokus på erhvervslivets første og største problem lige nu: Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdskraft er det, vi bygger hele butikken – hele vores samfund – på."

"Helt enkelt, så må og skal en løsning på udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft stå først på både regeringen og Folketingets to-do-liste i 2022. At regeringen så helt åbent nu erklærer sig villig til at diskutere, hvordan vi kan sikere mere international arbejdskraft til Danmark, det kan vi kun tage meget positivt imod. Jeg må så også sige, at der naturligvis skal hurtig handlekraft bag ordene,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen minder om, at desto bedre erhvervslivets rammevilkår er, desto bedre har Danmark det.

Ambitionerne skal være større
Regeringen kom i efteråret med sit udspil til reformer, men der er endnu ikke landet en politisk aftale.

”I regeringens oprindelige udspil var ambitionerne ikke høje nok. Hvis udspillet vedtages en-til-en, så vil den strukturelle beskæftigelse vokse med 10.500 i 2030. Og kun med blot 1.500 personer i 2022. Det er slet ikke nok, og så dækker de 10.500 jo kun det antal, som aftalen om tidlig pension forventes at trække ud af arbejdsmarkedet. Ud fra nytårstalen er det svært at vurdere, om regeringens ambitioner for den kommende reformaftale er blevet større, men hvis det er tilfældet, så er det meget velkomment,” siger Brian Mikkelsen.

I Dansk Erhverv peger vi i vores 2025-plan på en række initiativer, der vil øge beskæftigelsen med 25.000 fuldtidspersoner og løfte BNP med 30 milliarder kroner i 2025.

Blandt andet ved at lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft - ved at sænke beløbsgrænsen og forkorte og forenkle sagsbehandlingstiderne på området, forhøje beskæftigelsesfradraget og afskaffe modregningen i pensionen for arbejdende seniorer.

Klimaet kræver flere hænder og hoveder
Også klimaudfordringerne fyldte meget i statsministerens nytårstale.

”Vi skal handle på klimaet, og Dansk Erhverv deler Folketingets klimaambitioner. Vi er helt enige i statsministerens udmelding om, at vi skal beskatte det, som vi vil have mindre af: Nemlig CO2. Det skal dog modsvares af tilsvarende lettelser i blandt andet selskabsskatten, så vi ikke svækker Danmarks konkurrenceevne. Der er intet alternativ til at sikre den grønne omstilling end ved at udvikle grønne teknologier, der kan erstatte de gamle. Her står Danmark i en yderst gunstig position til at være blandt verdens absolut førende til at udvikle og eksportere disse grønne løsninger."

"Så hvis Danmark vil klimaet, så skal Folketinget sammen sikre et større arbejdsudbud. Derfor, Christiansborg, klokken slår, lad 2022 blive arbejdskraftens år."


"Og som statsministerens siger, så skal vi have nok medarbejdere, hvis vi skal nå klimamålene. Uden tilstrækkeligt med højtuddannede specialister og faglærte, så kan vi ikke gennemføre den nødvendige grønne omstilling. Så hvis Danmark vil klimaet, så skal Folketinget sammen sikre et større arbejdsudbud. Derfor, Christiansborg, klokken slår, lad 2022 blive arbejdskraftens år,” siger Brian Mikkelsen.

Private aktører skal spille en større rolle i fremtidens ældrepleje
Statsministeren bebudede i nytårstalen også en ny ældrelov, som skal gøre op med bureaukratiet på ældreområdet.

”Dansk Erhverv bakker op om frikommuneforsøget, men vi appellerer samtidig til, at kommunerne ikke kan fravige fra retten til frit valg i hjemmeplejen, som vi så det, da forsøget blev lanceret første gang. Vi ved, at når kommende ældre skal vurdere deres ønsker til fremtidens ældrepleje, så vægter de retten til selvbestemmelse meget højt. Det personlige valg er vigtigt for borgerne, og det skal der holdes fast i.

"Desuden er det dybt nødvendigt, ikke-offentlige aktører kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens ældrepleje. Der kommer mange flere ældre lige om lidt, og de private kan levere den valgfrihed og den fleksibilitet, som et stort flertal af borgerne efterspørger,” siger Brian Mikkelsen.

ARBEJDSKRAFT

Dansk Erhvervs anbefalinger til reformforhandlingerne på Christiansborg. 


Dansk Erhverv lancerede i sommers reformudspillet ”Dansk Handlekraft 2025”. Planen er fuldt finansieret, øger beskæftigelsen med 25.000 fuldtidspersoner og løfter BNP med 30 milliarder kroner i 2025.


Klik på billedet for at se hele Dansk Erhverv reformudspil ”Dansk handlekraft 2025”.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef