; ;
Gemt

Dansk Erhverv hilser kommissoriet for en grøn skattereform velkommen

25. februar 2021

Dansk Erhverv glæder sig over, at kommissoriet for en grøn skattereform er blevet offentliggjort, så arbejdet med en reform til gavn for klimaet kan gå i gang.

Kommissoriet for en grøn skattereform er netop blevet fremlagt. Det slår bl.a. fast, at en ensartet CO2e-afgift på alle udledninger er den mest omkostningseffektive måde at sikre indfrielse af 70 pct.-målsætningen, idet CO2-reduktionerne sker hvor de er billigst på tværs af sektorer. Første del af arbejdet skal afsluttes i 2021, der omfatter en grøn skattereform minus de fleste udledninger fra landbruget, så der en politisk forhandling kan igangsættes i 2021. Anden del af arbejdet omkring landbruget skal afsluttes i 2022.

”Det er et stort skridt på vejen mod den grønne omstilling. Nu begynder arbejdet for alvor. En grøn skattereform skal beskatte det, vi vil have mindre af, som er CO2 udledning. Omvendt skal vi lempe skatten på det, vi vil have mere af. Det er så virksomheder, der skaber job og velstand. Det haster med en afklaring af, hvad CO2-afgiften bliver i 2030, så den politiske usikkerhed om virksomhedernes investeringer fjernes,” siger Ulrich Bang, klima- og energichef i Dansk Erhverv.

Afgørende for grønne investeringer
Ulrich Bang understreger, at Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad har brug for sikkerhed og viden om, hvad f.eks. CO2-afgiften bliver fremadrettet, da det er afgørende for investeringer.

”Hvorvidt der investeres sort eller grønt afhænger af de langsigtede pris- og afgiftssignaler. Derfor er det afgørende, at der hurtigt kommer sikkerhed for, hvad CO2 afgiften er i 2030. Så det er meget tilfredsstillende, at der lægges op til en politisk afklaring i 2021 om hvad afgiften skal være frem til 2030. Det er positivt, for vi skal ikke spilde mere tid,” siger Ulrich Bang.

Lodderne i vægtskålen skal passe
Desuden er det vigtigt, at en øget CO2-afgift bliver balanceret med en lempelse af erhvervsbeskatning.

”Lodderne i vægtskålen skal passe. Når der på den ene side bliver lagt øgede byrder i form af en øget CO2-afgift, så er det vigtigt, at der både kommer en modsvarende lempelse af erhvervsbeskatning og sikring af social balance. For det vil sikre, at virksomhederne har råd til de grønne og nødvendige investeringer. Her er den fagligt set bedste og billigste løsning en lempelse af selskabsskatten. Den grønne omstilling skal være markedsbaseret, da det gør omstillingen markant billigere. Særligt i lyset af COVID19 og den økonomiske krise vi står i, er det vigtigt at vælge den billigste vej til 70 pct. målet, og ikke ødsler med samfundets ressourcer. Det er både handlekraft og sund fornuft,” siger Ulrich Bang.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil