;
Gemt

Danske virksomheder har svære importkvaler

02. februar 2021

En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at to ud af tre virksomheder, der er afhængige af vare- og serviceimport, oplever, at coronakrisen har gjort det sværere at importere.

 For mange danske virksomheder er det essentielt med god adgang til import af varer og serviceydelser. Når virksomhederne har adgang til et større og billigere udvalg af varer og tjenester fra omverden, øges virksomhedernes produktivitet. Men coronakrisen har besværliggjort importen på forskellige måder for mange brancher. Således melder to ud af tre virksomheder, der er afhængige af vare- og serviceimport, at det er blevet sværere for dem at importere varer og serviceydelser

”Det bliver tit overset, hvor vigtig en rolle en pålidelig og omkostningseffektiv import spiller for et hav af danske virksomheder. I brancher så som medicin, beklædning, fødevarer eller elektronik kan det være en jungle at finde de rette udenlandske leverandører. Dertil kommer mere eller mindre komplicerede handelsregler. Nu er coronakrisen så kommet oveni. Den har kastet grus i mange danske virksomheders internationale forsyningskæder. Nogle har set sig nødsaget til at vælge andre sourcing-lande i Asien end Kina, og med Brexit er spillereglerne for Danmarks samhandel med Storbritannien desuden blevet mærkbart forværret,” siger Brian Mikkelsen.

Lægger strategien om
Medlemsundersøgelsen viser også, at hver femte virksomhed, som er afhængig af vare- og serviceimport, fremover vil anvende flere leverandører for at sprede risici. Tretten procent vil i højere grad bruge nærmarkeder.

”Det er meget naturligt, at mange virksomheder ændrer strategien som følge af coronakrisen. Når man rammes af dyrere fragtrater, forsinkede leverancer og længere produktionstider, så overvejer man naturligvis, hvad man kan gøre for at blive mindre hårdt ramt af disse ting fremover,” siger Brian Mikkelsen.

Importen skal fremmes
Brian Mikkelsen understreger, at det er vigtigt, at myndighederne også har fokus på at fremme importen.

”Eksport fylder meget i bevidstheden hos mange. Det er også enklere og nemmere at forstå og gå til. I Dansk Erhverv har vi længe fremhævet importens positive økonomiske betydning for købekraften, konkurrencen, vareudbuddet og produktiviteten i Danmark. Især Udenrigsministeriet har været lydhør overfor det budskab, og vi håber senere i år som et slags pilotprojekt i samarbejde med Udenrigsministeriet at kunne sende en delegation af danske fødevareimportører til Kenya, som gerne vil finde de optimale kenyanske leverandører for lige netop deres virksomhed. Det er bl.a. greb som dette, der skal til, hvis vi skal styrke importen til gavn for danske virksomheder,” siger Brian Mikkelsen.

Konkret foreslår Dansk Erhverv, at der oprettes en tilskudspulje i Udenrigsministeriet for importfremstød for danske importører til udenlandske markeder, som den der har eksisteret i mange år i Udenrigsministeriet for danske eksportvirksomheder. Formålet med en ny tilskudspulje for importfremstød skal være at give danske virksomheder og især små og mellemstore virksomheder med begrænsede ressourcer bedre muligheder for at identificere de bedste udenlandske leverandører i forhold til netop deres specifikke forretningsbehov. Screening og identifikation af udenlandske leverandører viser sig ofte som lidt en jungle - især på fjerne vækstmarkeder, men det er også blevet et vigtigt konkurrenceparameter i takt med globaliseringens åbning af stadig flere sourcing-muligheder i tredjelande udenfor EU.   

Læs mere om virksomhedernes import-udfordringer på borsen.dk: To ud af tre virk­som­he­der bøv­ler med at få va­rer ind i lan­det un­der cor­o­na­en: “Det er så højt et tal, at vi bli­ver nødt til at gøre no­get ved det”

Læs resultaterne fra medlemsundersøgelsen herunder.

Medlemsundersøgelse vedr. Import

pdf

Download

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef