Gemt

Flere stifter virksomhed trods corona

Antallet af nye selskaber er i det seneste halvår af 2020 steget 20 pct. sammenlignet med året inden. Hvis man ser på hele 2020, er antallet af nyetablerede selskaber dog faldet med 9 pct. Det skyldes blandt andet, at mange har holdt igen med at stifte virksomhed i foråret, hvor der var stor usikkerhed om, hvordan corona-pandemien ville påvirke vores hverdag.

Nyhed

Analyse nr. 1 | Februar 2021

I sidste halvdel af 2020 var antallet af nyetablerede selskaber steget med 20 pct., sammenlignet med samme periode året inden. Det viser, at corona-krisen ikke har afskrækket folk fra at stifte virksomhed, men nærmere været med til at få flere til at springe ud i livet som iværksætter.

imagesm6ub.png

”Corona-krisen har skabt nye markeder og behov, som kan have inspireret mange til at starte virksomhed. Samtidig har krisen påvirket vores hverdag på en måde, der kan have haft positiv indflydelse på iværkætterlysten. Mange har siddet der hjemme og har haft god tid til at reflektere over deres arbejde og karriere. Nogle har måske endda mistet deres job, hvilke kan have sæt tankerne i gang om at starte egen virksomhed.”- siger Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik.

Det er godt, at vi går i den rigtige retning med at få flere til at stifte virksomhed. Men vi er stadig bagud på andelen af iværksættere, når vi sammenligner os med andre lande i OECD. Dansk Erhverv har bla. sammenlignet kvinders iværksætteraktivitet på tværs af OECD lande.

Hvis vi ser på hele 2020 har der dog været et samlet fald på 9 pct i antallet af nyetableringer.  Det skyldes, at der i foråret 2020 var et lille fald i antallet af nyetableringer og at foråret 2019 bød på bemærkelsesværdigt mange nyetableringer på grund af afskaffelsen af IVS, hvor mange etablerede et IVS inden afskaffelsesdatoen den 15. april 2019.

Nyetableringer 2019-2020

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil