Gemt

1.088 aktive virksomheder gik konkurser i første halvår – laveste i fire år

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at antallet af konkurser i aktive virksomheder var 164 i juni.

Nyhed

06. juli 2021

Det er en stigning sammenlignet med maj, hvor 157 aktive virksomheder gik konkurs. Selvom der er lidt flere konkurser i juni, så er der positivt nyt, når vi ser på, hvor mange arbejdspladser, der gik tabt pga. konkurser. Konkurserne i juni førte til 431 tabte fuldtidsjobs. Det er et fald på 41,2 pct. sammenlignet med tallene for maj.

431 tabte fuldtidsjobs er få. Det er endda det laveste i statistikkens levetid. Selvom en række virksomheder måtte dreje nøglen om i juni, er det alligevel glimrende nyt, at så få fuldtidsjobs gik tabt. Det understreger, at virksomhederne er ved at komme godt igennem den anden nedlukning og er klar til at byde kunderne indenfor i butikken.

1.088 aktive virksomheder gik konkurser i første halvår – laveste i fire år
Med tallene for juni måned er det samtidig tid til at gøre status over det første halve år af 2021. Tallene viser, at i årets første seks måneder måtte 1.088 aktive virksomheder dreje nøglen om. Det er det laveste antal konkurser i fire år.

Det er rigtig opløftende, at så forholdsvis få virksomheder har måtte dreje nøglen om set i lyset af nedlukninger og omfattende restriktioner i store dele af 2021. Det var ellers frygtet, at den omfattende nedlukning kunne lede til flere konkurser. Det er heldigvis ikke sket. De få konkurser sikrer, at dansk økonomi hurtigt kommer i gang igen efter nedlukningen. Virksomhederne og danskerne kan efterhånden se lys for enden af tunnellen, hvor vi kan vende tilbage til en normal hverdag.

Men det er dog for tidligt at ånde lettet op. Virksomheder har haft mulighed for at udskyde en række skatte- og momsbetalinger i både 2020 og 2021. Udskydelsen af skattebetalingerne bliver konverteret til et skattelån, der skal tilbagebetales i enten 2022 eller 2023. Derfor vil konkurstallene for starten af 2021 fremstå kunstigt lavt. Skattelånene betyder, at de mest nødlidende virksomheder nu skubber en skatteregning foran sig, som de har opbygget for at komme helskindet igennem coronakrisen. Der er derfor også en betydelig risiko for at vi blive ramt af en ny forsinket konkursbølge når skattelånene skal betales tilbage i 2022 og 2023. Det er turisme- og oplevelseserhvervene, der i høj grad benytter sig af skattelånsordningerne.

Kontakt os

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil