; ;
Gemt

Højere straf til butikstyve!

06. juli 2021

Et nyt forslag om højere straf til butikstyve skærper strafniveauet i tilfælde af butikstyveri.


Justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag om hårdere straffe for butikstyveri i næste folketingssamling. Dette fremgår af justitsministerens svar til spørgsmål nr. 1045 fra Folketingets Retsudvalg. Dette betyder, at den laveste bødetakst stiger fra 500 kr. til 1.000 kr. Desuden hæves de øvrige bødeniveauer, således at bøden altid overstiger værdien af den stjålne vare. På denne måde vil bøden i højere grad stå mål med værdien af det stjålne. 

Desuden skal reglerne om udvisning udnyttes i videst muligt omfang, når der er tale om sager om butikstyveri.

Dansk Erhverv bakker op om en skærpelse af strafniveauet i butikstyveritilfælde. Bødestraffen står alt for ofte ikke mål med værdien af de stjålne genstande. Straffen har derfor ikke den nødvendige afskrækkende effekt.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil