Gemt

Endelig – nu ryger den konkurrenceforvridende momsbagatelgrænse

1. juli er det slut med den berygtede og omdiskuterede bagatelgrænse for momsbetaling, som længe har givet udenlandske netbutikker en urimelig fordel og gjort livet surt for danske virksomheder.

Nyhed

03. juni 2021

Julen falder i år tidligt for de danske virksomheder, der konkurrerer med udenlandske virksomheder som Wish.com og Aliexpress.com

1. juli forsvinder den berygtede momsbagatelgrænse nemlig.

Reglen sikrer, at forsendelser fra tredjelande (lande uden for EU) er fritaget for moms, hvis værdien angives til at være under 80 kr.

"Vi er glade for, at momsbagatelgrænsen ophører pr. 1. juli. Det sikrer en fair konkurrence, at også de store internationale spillere skal betale samme moms, told og gebyrer, som vi skal,” forklarer Anders Bagnegaard, medstifter af virksomheden Mackabler.dk, der sælger udstyr til Mac-produkter på nettet.

"Vi er glade for, at momsbagatelgrænsen ophører pr. 1. juli. Det sikrer en fair konkurrence, at også de store internationale spillere skal betale samme moms, told og gebyrer, som vi skal."

- Anders Bagnegaard, Mackabler.dk

Han mener også, at ændringen er til fordel for forbrugerne.

“Det sikrer også, at de danske forbrugere får en bedre kvalitet. Det har hidtil kunnet betale sig at købe billige kabler og opladere i eksempelvis Kina, der sikkerhedsmæssigt ofte ikke er i orden. Forbrugeren er typisk gået efter den billige pris og er endt op med en farlig oplader eller et kabel, der ikke er god for din telefon. Med den nye regel, så bliver forskellen mellem en farlig oplader og en sikker oplader så lille, at forbrugeren forhåbentlig i stigende grad vil vælge det sikre produkt. Vi ser meget frem til ændringen og håber, at forbrugerne vælger at købe dansk, men vi frygter samtidig, at de store internationale spillere finder omveje til at omgås reglerne."

Glæde hos Dansk Erhverv
Reglen har længe været en torn i øjet på danske virksomheder, forklarer Niels Ralund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv.

”Det har været en åbenlys konkurrenceforvridende regel, der har givet udenlandske netbutikker som Wish.com en kæmpe fordel, fordi der ikke skulle betales moms, hvis de angav værdien til under 80. kr. Derfor har vi i lang tid også kæmpet for at få reglen fjernet, og nu lykkes det endelig – det er jeg på virksomhederne og statskassens vegne meget glade for. Jeg tror, at det vil have en positiv effekt.”

Han henviser til, at Sverige for flere år tilbage fjernede bagatelgrænsen og indførte et gebyr på Kina-pakkerne.

”Det medførte et fald i antallet af pakker, så vi ved, at det virker.”

Dansk Erhverv har vurderet, at statskassen årligt går glip af ca. en halv milliard kroner i manglende momsbetaling, og at der landede 40000 af de såkaldte Kina-pakker i Danmark om dagen, da presset var størst.

"Der er ingen tvivl om, at nogle udenlandske virksomheder har brugt bagatelgrænsen til at undgå at betale moms. Det bliver der nu forhåbentligt også sat en stopper for."

- Niels Ralund, Dansk Erhverv

”Det er altså ikke småpenge, og når reglen samtidig hjælper udenlandske virksomheder med at udkonkurrere de danske, så er det et alvorligt problem,” siger Niels Ralund.

Reglen førte til snyd
Reglen har givet visse virksomheder et incitament til at angive en lavere værdi på pakkerne for at undgå moms. Det har flere undersøgelser – blandt andet Dansk Erhvervs egne – vist ved flere lejligheder.

”Der er ingen tvivl om, at nogle udenlandske virksomheder har brugt bagatelgrænsen til at undgå at betale moms. Det bliver der nu forhåbentligt også sat en stopper for,” siger Niels Ralund.

Bliver også pålagt transportørgebyr
Pakkerne fra virksomheder uden for EU vil efter den 1. juli også blive tillagt et transportørgebyr, hvis ikke den udenlandske netbutik har sørget for, at der er afregnet moms. Det skal få virksomhederne til at få styr på reglerne og lette byrden for logistikvirksomhederne, der skal håndtere pakkerne.

”Konkurrence er godt, men vi skal spille efter de samme regler. Med momsen og gebyret tager vi et skridt mod en mere lige konkurrence, og det er positivt,” uddyber Niels Ralund.

Behov for kontrol
Selvom det er yderst positivt, at bagatelgrænsen bliver fjernet, så er der stadig behov for at kontrollere, at virksomhederne udenfor EU betaler den moms, de skal. Det handler ifølge Niels Ralund om, at Skattestyrelsen fortsat skal deres adgang til pengeinstitutternes oplysninger om danske forbrugeres betaling til udenlandske netbutikker.

"Jeg forstår godt, at Anders Bagnegaard og andre er bekymrede for, at udenlandske giganter kan finde en måde at omgå reglerne på. Derfor er det også vigtigt, at myndighederne vil kontrollere dem.”

Del af større ændring for momsbetaling
Fjernelsen af bagatelgrænsen er en del af den nye europæiske momsordning, der også indebærer en lavere fjernsalgsgrænse for det samlede salg i EU på 10.000 euro. Der bliver også oprettet en digital One-stop-shop, der skal gøre det lettere for netbutikkerne at håndtere momsbetalingen, da de får mulighed for at afregne moms til hele EU hos deres nationale momsmyndigheder, når de sælger varer og ydelser til forbrugere inden for EU.

Dansk Erhverv afholder flere events med fokus på de nye regler – se dem alle

Kontakt os

Digital Handel

Niels Ralund

E-handelsdirektør
Medarbejderprofil