; ;
Gemt

Kontantforbuddet nedsættes til 20.000 kr. – kontantpligten fastholdes

22. juni 2021

Fra 1. juli 2021 må erhvervsdrivende ikke modtage 20.000 kr. eller derover i kontanter. Det sker efter Folketinget har skærpet kontantforbuddet. Samtidig har Folketinget valgt ikke at ændre på erhvervsdrivendes pligt til at tage imod kontanter.


Desværre forbliver pligten til at modtage kontanter uændret, mens butikker fremover ikke må modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover. Dette er konsekvensen af Folketingets vedtagelse af lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love. Læs mere her. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2021. 

Hvad betyder kontantforbuddet?
I henhold til hvidvaskningslovens § 5 er det forbudt for erhvervsdrivende at tage imod større betalinger der foretages med kontanter. Folketinget har netop skærpet dette kontantforbud, så erhvervsdrivende fra den 1. juli 2021 maksimalt må modtage 19.999 kr. i kontanter. Kontantforbuddet nedsættes altså fra den nuværende grænse på 50.000 kr., hvor man maksimalt må modtage betaling på 49.999 kr. med kontanter. Overtrædelse af kontantforbuddet straffes som udgangspunkt med bøde, som udmåles til 25 % af det beløb der overstiger beløbsgrænsen i kontantforbuddet. Bøden er dog på mindst 10.000 kr.

Kontantforbuddet betyder, at f.eks. en bilforhandler, der sælger en bil for mere end 20.000 kr., ikke kan modtage hele købesummen i kontanter lovligt. I stedet skal forhandleren bede kunden om at overføre hele beløbet – eller den del der overstiger 19.999 kr. – ved brug af fx betalingskort eller bankoverførsel. Hvis kunden alene ønsker at foretage betalinger med kontanter, må forhandleren nægte at gennemføre handlen. Der vil i sådant tilfælde ikke være tale om misligholdelse af aftalen fra forhandlerens side.

Grænsen for modtagelse af kontanter er 20.000 kr. eller derover. Det betyder, at en betaling på 20.000 kr. i kontanter er en overtrædelse af kontantforbuddet. Dette gælder både ved betalinger, som sker på én gang og hvis der er tale om én reel betaling, som man modtager ad flere omgange (fx ved ratebetalinger).

Kontantpligten gælder fortsat
Som betalingsmodtager er du forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06:00 til kl. 22:00, hvis du modtager betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via en app. Dette fremgår af betalingslovens § 81, stk. 1.  Folketinget har desværre ikke fundet anledning til at ændre på dette ved vedtagelsen af lovforslaget.

En række butikker – både detail og engros – modtager i dag kontantbeløb på mellem 20.000 kr. og 50.000 kr. ved salg af varer. Disse kontanter anvender virksomhederne til at købe nye varer for. Det betyder, at disse virksomheder ender i en kontantklemme, hvor de er forpligtede til at tage imod kontanter, men samtidig ikke kan anvende de samme kontanter til at købe nye varer for.

Dansk Erhverv arbejder fortsat ufortrødent videre på at fjerne kontantpligten.

Læs Dansk Erhvervs høringssvar om ændring af lov om betalinger: Høring over lov om ændring af lov om betalinger (danskerhverv.dk)

Læs mere om betalinger her: Betalingsmidler (danskerhverv.dk) 

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil