Gemt

Aldrig har danskerne haft så stor en opsparing hos bankerne

Offentliggjorte tal fra Nationalbanken mandag viser, at danske husholdninger havde 1.023 mia. kr. stående i banken i marts. Det svarer til, at hver voksne dansker har 218.000 kr. stående i banken.

Nyhed

03. maj 2021

Siden marts sidste år er danskernes opsparing steget med 58,6 mia. kr.

Den seneste måned er danskernes opsparing hos bankernes skudt i vejret, fordi der blev åbnet op for udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriepenge mod slutningen af marts. Dertil blev der udbetalt udbytter i marts måned. Stigningen i marts måned sender danskernes opsparing hos bankerne til det højeste niveau nogensinde.

Det er mildt sagt meget specielt, at danskernes opsparing skyder i vejret samtidig med, at vi står i en dyb økonomisk krise. Under normale omstændigheder vil en så dyb øko-nomisk krise lægge en dæmper på danskernes muligheder for at spare op, men det har vi ikke set.

En del af forklaringen er, at danskerne grundlæggende har haft svært ved at bruge pen-ge det seneste år. Der har ikke været de samme muligheder for at gå på restaurant, og i længere perioder har de fysiske udvalgsbutikker været lukket. Tilmed har rejserestrikti-onerne på tværs af lande lagt en dæmper på mulighederne for at tage på ferier i udlan-det. Samtidig blev de danske lønmodtagere ramt af en sand pengeregn, da de indefros-ne feriepenge er ved at blive udbetalt.

Selvom der er mange penge på danske husholdningers opsparinger, giver det dog intet afkast, fordi mange ikke får renter eller endda betaler negative renter. Nationalbankens opgørelse viser, at der i oktober sidste år var negativ rente på 13 pct. af danskernes husholdningers indlån, mens 57 pct. var med 0 pct. i rente.

Ser vi fremad kan danskernes store opsparing komme til stor gavn for dansk økonomi. Når samfundet snart genåbner, vil danskerne kunne trække på de bugnende bankbø-ger, og rigtig igen sætte gang i forbruget herhjemme.

Det er dog vigtigt at have for øje, at trods danskerne i gennemsnit har mange penge stående i banken, betyder det ikke, at den typiske dansker har så mange penge stående i banken. Tal fra Nationalbanken viser, at én procent af de danske privatkunder står for ca. 21 pct. af det samlede indlån i bankerne.

Kontakt

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil