Gemt

5 råd der får dit partnerskab tilbage på sporet post-corona

23. marts 2021

Hvordan holder man egentlig liv i et fælles projekt, når fysiske møder pludselig er et no go?


Af: Lasse Alfastsen og Jesper Mørk Hovgaard

Ved indgangen til handlingens årti i starten af 2020 stod virksomheder og organisationer med et valg: Business as usual eller bæredygtig fremtid? 2020 var året, hvor vi som samfund, organisationer og borgere skulle finde sammen og hurtigt og effektivt identificere bæredygtige løsninger på de store udfordringer, vi står overfor. Men så kom corona og satte en brat stopper for de partnerskaber og bæredygtige initiativer, som mange organisationer ellers havde på tegnebrættet.

Corona har sat os i en ekstraordinær situation, hvor vi har været tvunget til at bremse mange aktiviteter. I det forgange år har mange været nødsaget til at gentænke deres forretning. En anden markant forandring har været den allestedsnærværende digitale omstilling. Og som følge af den nu primært digitale tilstedeværelse kan det være svært at pleje sine partnerskabsrelationer, for hvordan holder man egentlig liv i et fælles projekt, når fysiske møder pludselig er no go?

Dét vil vi komme med gode råd til i dette indlæg. Her kan du læse fem forslag til, hvordan man kan holde liv i sine partnerskaber og sin bæredygtige tiltag, når verden pludselig vendes på hovedet. Lad os bruge pausen i partnerskaberne konstruktivt.

Råd 1: Genopdag værdien i jeres partnerskab
Personlige relationer er én af grundstenene i det gode partnerskab. Det seneste år har de ikke været nemme at pleje. Derfor kan det være nødvendigt at minde hinanden om værdien af jeres partnerskab. Dét kan man gøre ved at gå ud og gøre noget sammen, som man ikke kunne gøre alene med samme effekt. Kan I mødes og hjælpe bare én i partnerskabets målgruppe? Kan I ringe sammen med en, der har mærket effekten af jeres samarbejde, og dele den historie med omverden? Den lille, symbolske handling har en rolle at spille netop nu.

Man kan også undersøge, hvordan man kan hjælpe hinanden på nye måder. En god metode til at forstå sin partners værdi af et samarbejde er at invitere hinanden længere ind i maskinrummet. Det kan man gøre ved at åbne op for sine egne forretningsplaner, metoder eller drivere, og altså lade samarbejdspartnerne træde et skridt længere ind i hinandens verden. Det kan fx også være ved at afholde et møde, hvor man fremlægger hvad pandemien har betydet for den pågældende virksomheder eller organisation. På den måde får man nemlig en større indsigt og tilknytning til sine partneres respektive kerneforretninger, hvilket skaber grobund for at øge værdiskabelsen i partnerskabet. Læs mere om, hvordan man inviterer hinanden længere ind i maskinrummet her.

Råd 2: Genopfind jeres partnerskabs kernefortælling
For mange organisationer gælder det, at corona har tvunget dem til at omstille sig på den ene eller anden måde. Det kan være man har gentænkt sit produkt, måden man distribuerer det på eller noget helt tredje. Overvej om nogle af disse nye tiltag skal inkluderes i organisationens kernefortælling. Her er det vigtigt, at man sørger for, at der er et match mellem kerneforretning og de bæredygtige tiltag, man fører ud i livet. Dette match kan også overføres til partnerskaber, hvor det er vigtigt, at der er et tydeligt match mellem partner-organisationernes formål. Har partnerskabet fået nye dimensioner som følge af corona, så sørg for at beskrive dem.

Råd 3: Opdatér jeres stemme i koret
Der er unægtelig meget snak om bæredygtighed, verdensmål og samfundsansvar lige nu. Derfor kan det være svært at finde sin egen stemme i koret af stærke ambitioner for verdens fremtid. Brug derfor lidt tid på at undersøge om jeres nuværende stemme er den rette. Tag udgangspunkt i jeres partnerskab, og hvorfor det eksisterer – se på om det har ændret sig under corona? I så fald kan det være en fordel at få det implementeret i jeres fortælling. Det er samtidig værd at overveje, om man synger for det rette publikum. Er de rette folk i de respektive organisationer tilstrækkeligt ajour med status for partnerskabet? Er der behov for at udvide interessent-kredsen eller øge kommunikationsfrekvensen om partnerskabet i organisationerne? Det er nogle af de spørgsmål man kan stille sig selv, når man evaluerer på sin stemme i koret.

Råd 4: Overvej at sætte nye bundlinjer i spil
Hvis man følger råd 1 og 3 om hhv. at genfinde værdien i sit partnerskab og opdatere sin stemme i koret, kan det blive relevant at overveje, om man skal sætte nye bundlinjer i spil. Med andre ord skal man kigge ind i, om partnerskabet måles op imod de rette succeskriterier. For at finde frem til de rette succeskriterier kan man opliste alle de ting, man som partnerorganisation ønsker at skabe. Når man har listen, rangerer man de identificerede parametre, hvorpå man kan tage listen med sig, når man går i dialog med sin partner. Læs mere om at sætte nye bundlinjer i spil i partnerskabet her.

Råd 5: Tag de svære snakke, mens tid er
Corona har tvunget mange til at sætte aktiviteter på pause. Og selvom det selvfølgelig er kedeligt at sætte et partnerskab på hold, kan det faktisk give rum til gode overvejelser. Når coronaen har lagt sig, skal der igen samles op på partnerskabet, men indtil den tid kommer, kan det være værdifuldt at udnytte tiden til at få taget de svære snakke. Man kan fx tale om de forventninger, man har til hinanden, og om hvad man har brug for fra partnerorganisationen. Har corona gjort, at den daglige drift tager sig væsentligt anderledes ud, så vær åben omkring det. Har de økonomiske forudsætninger for partnerskabet ændret sig, så vær åben omkring det. Måske kan man hjælpe hinanden med at lappe nogle huller, men det kræver åbenhed. Sådan overkommer vi det for tiden lukkede samfund og får vores partnerskaber tilbage på sporet post-corona.

Relaterede artikler