Gemt

Diversitet er mere end ligestilling imellem køn

23. marts 2021

Diversitet kan skabe værdi. Men hvis indsatsen alene bygger på en forståelse af diversitet som biologisk køn, går vi glip af et stort potentiale.

Det var kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Mange virksomheder og organisationer, Dansk Erhverv inklusive, meldte sig i debatten. Med god grund, fordi ligestilling, diversitet, mangfoldighed, inklusion, eller hvad man nu ønsker at kalde det, er i erhvervslivets interesse. Men der er faldgruber. Hvis vi f.eks. kun bygger indsatsen for diversitet op omkring biologisk køn, så går vi glip af et potentiale. Her kan du læse de gode argumenter for at fremme mangfoldighed, der afspejler flere forskelligheder end biologisk køn alene. 

Mangfoldighed skaber værdi
Der er meget, der tyder på, at virksomheder med en mangfoldig medarbejdersammensætning performer bedre end virksomheder med en mere homogen ditto. Dette kan bl.a. forklares ved, at flere faglige kompetencer og synspunkter potentielt kan sættes i spil, f.eks. i forhold til kundeindsigter og beslutningsgrundlag. Læs mere om fordelene ved at fremme diversitet i McKinseys nyeste ’Diversity Wins: How inclusion matters’ rapport her.

 

  1. Mangfoldighed giver innovation og gearer virksomheden til at løse fremtidens udfordringer
    Jo mere forskellige jeres medarbejdere er, jo flere kompetencer og perspektiver er repræsenteret. Når medarbejderne i et team er forskellige, udfordrer de hinanden og skaber det bedste grundlag for nytænkning og udvikling af de bedste løsninger og produkter.
  2. Mangfoldighed giver større trivsel og øger tiltrækning og fastholdelse af talenter
    Når alle medarbejdere oplever at kunne gå på arbejde, som de hele personer de er og udfolde alle aspekter af sig selv, bliver de mere tilfredse og loyale medarbejdere. Samtidig er en mangfoldig medarbejderskare med til at sikre, at flere kandidater kan spejle sig i arbejdspladsen og får lyst til at søge en karriere hos jer.
  3. Mangfoldighed er social ansvarlighed
    Alle skal have mulighed for at tage del i arbejdsmarkedet, og alle bør have mulighed for at udfolde deres potentiale. Når virksomheden har et aktivt fokus på mangfoldighed, er I med til at sikre, at alle kandidater får en chance – uanset køn, alder, funktionsnedsættelse, etnicitet, seksuel orientering med mere. 
Kilde: Foreningen Nydansker


En by af talenter

Hvis du er blevet inspireret til selv at prøve kræfter med et eller flere mangfoldighedstiltag, så har Foreningen Nydansker, Københavns Kommune og ALS Research iværksat et gratis tilbud til københavnske virksomheder, der ønsker at skabe værdi og innovation gennem mangfoldighedstiltag. Programmet går under navnet ’En by af talenter’. Her kan du i løbet af foråret 2021 lade dig inspirere af andre virksomheder, der har erfaringer med at udvikle og iværksætte mangfoldighedsinitiativer til gavn for hele virksomheden. Virksomhederne deler ud af deres erfaringer med henblik på at forebygge ubevidst diskrimination og fremme værdiskabelse gennem mangfoldighed på arbejdspladsen. Læs mere og tilmeld dig på www.talentby.dk.

Relaterede artikler

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Malene Thiele

CSR -chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Johannes Orheim

csr-konsulent