; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Tid til nuancer i debat om bæredygtige virksomheder

18. november 2021

Vi har brug for flere nuancer i vores drøftelser af virksomheders bæredygtige omstilling. Både når det kommer til størrelse og branche. Ellers risikerer vi at ramme forbi skiven i forhold til, hvad der driver omstillingen.

 

Vi har behov for nye måder at drive forretning på, så vi kan løse de samfundsudfordringer, der følger af global opvarmning, tab af biodiversitet og stigende ulighed. ‘Alle ombord 2021’ er ny analyse fra Dansk Erhverv, der viser branchernes forskelligartede udgangspunkter, når det kommer til at indgå i den bæredygtige omstilling. Den viser dermed også, hvor vi bør sætte ind for at fremme omtillingen.

Virksomhederne presser virksomhederne
Måske tænker du, at det er politikerne, der sidder for bordenden, når det kommer til den bæredygtige omstilling? Det er det ikke, ifølge virksomhederne. ‘De andre virksomheder’ er den hyppigst forekommende kilde til øget forventningspres, når man spørger virksomhederne selv. Hver fjerde virksomhed (26 pct.) oplever et stigende forventningspres fra deres B2B-kunder i forhold til at engagere sig i CSR og bæredygtighed. Medarbejderne er den andenstørste kilde til pres (18 pct.), forfulgt af de offentlige kunder (16 pct.). Det er kun 1 ud af 10 virksomheder, som oplever et stigende politisk pres. I alt 40 pct. beretter, at de oplever et stigende forventningspres fra interessenter. 50 pct. oplever ikke et stigende pres.

Tallene viser, at markedet og de indbyrdes forhandlinger imellem virksomheder og kampen for at tiltrække og fastholde medarbejdere pt er hvad, der flytter virksomhederne imod mere CSR og bæredygtighed.

Størrelse betyder noget
Hvad fortæller det os? Grundlæggende er det et sundt princip, at de virksomheder, der er bedst til bæredygtighed belønnes af markedet, eksempelvis ved at vinde kontrakter som underleverandører til andre virksomheder. Indenfor leverandørkædestyring er størrelse og volumen lig med magt. Dansk Erhvervs analyse viser med al tydelighed, at størrelse har betydning. Hele 91 pct. af de store virksomheder med flere end 250 medarbejdere arbejder med ansvarlig leverandørkædestyring. Gennemsnittet for alle virksomheder er 55 pct., og logikken lyder:  Jo mindre virksomhed, jo mindre sandsynlighed for at virksomheden arbejder med bæredygtighed i sin leverandørkæde.

De mindste risikerer at tabe
Når større selskaber stiller bæredygtighedsrelaterede krav til deres underleverandører, medfører det ofte omkostninger hos deres samarbejdspartnere. I dét omfang at de øgede omkostninger ikke får lov at afspejle sig i prisen, vil de virksomheder, der befinder sig længst nede i forsyningskæden, ofte SMV’er, til syvende og sidst stå med regningen. Danmark er en nation af små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt, at vi ruster de virksomheder, der er underleverandører i globale forsyningskæder, til at kunne imødekomme de voksende krav – hvad enten det er fra EU, investorer eller kommercielle samarbejdspartnere. Ellers vil vi risikere en situation, hvor øgede krav til data og bæredygtighed vil udfordre konkurrenceevnen hos mange virksomheder – ikke kun de små. Når det kommer til datakvalitet og transparens er kæden nemlig ikke stærkere end det svageste led. Samtidig kan udviklingen utilsigtet drive en konsolidering, hvor store, globale selskaber favoriseres vis-a-vis de mindre, fordi de råder over tilstrækkeligt med ressourcer til at efterleve de mange administrative krav.

Forskellige brancher – forskellige behov
Hvordan ruster vi så vores SMV’er til at kunne håndtere fremtidens bæredygtighedskrav? Der er en række brancheforskelle, når det kommer til arbejdet med CSR- og bæredygtighed ude i virksomhederne. De forskelle er fx værd at notere sig, hvis man som rådgiver, politiker eller virksomhedsleder ønsker at understøtte en bæredygtig omstilling indenfor en konkret branche. Det ses bl.a., at transport, detail, IT-tele og rådgivning arbejder mindst med rapportering og transparens inden for CSR og bæredygtighed. At engrosvirksomhederne er aktive over en bred kam, og det måske er her, der kan findes gode cases. At op mod halvdelen af fremstillingsvirksomhederne (46 pct.) oplever, at arbejdet med CSR og bæredygtighed giver en konkurrencemæssig fordel, og at omkring 40 pct. af virksomhederne indenfor rådgivning samt turisme og oplevelse oplever, at det giver dem nye forretningsmuligheder. Hver tredje virksomhed indenfor turisme og oplevelse oplever, at arbejdet med CSR og bæredygtighed forbedrer deres omsætning og indtjening. Det gælder for hver femte i engros, fremstilling og IT og tele.

Ingen ’one size fits all’
Vi har efterhånden den nødvendige viden til at skræddersy bæredygtighedsforløb og indsatser til de individuelle brancher. Hvis vi skal nå de danske små og mellemstore virksomheder skal vi både væk fra generiske og overordnede værktøjer, der søger at ramme alle, og vi skal væk fra mikro-interventioner, der kun adresserer en enkelt virksomhed. Vi får langt mere ’bæredygtig omstilling for pengene’ som samfund, hvis vi adresserer omstillingens udfordringer og muligheder på brancheniveau.

Dansk Erhverv foreslår at:

  • Danske små og mellemstore virksomheder skal klædes på til at kunne imødekomme de voksende krav fra bl.a. EU, investorer og samarbejdspartnere om bæredygtighed og pålidelige data herom.  Der er på trods af mange tilbud på markedet, stadig behov for både vejledning og støtteordninger, som skal få alle danske virksomheder med ombord.
  • Der kan med fordel nedsættes en taskforce, der kan udarbejde praktisk vejledning målrettet små- og mellemstore virksomheder om tilvejebringelse af centrale bæredygtighedsdata, herunder se på muligheder for automatisk generering af data.
  • Vi har brug for brancherelaterede indsatser for forretningsdrevet samfundsansvar, der kan målrette indsatserne til de specifikke forhold i den enkelte branche. Det kan fx være i form af tilskud til brancheindsatser, der afdækker muligheder og risici for en given branche og bistår SMV’er i branchen med at adressere disse via produktudvikling og tilpasning af den eksisterende forretning.
  • Der bør oprettes en ’postkasse’ hos relevante myndigheder, hvor virksomheder og brancheforeninger løbende kan rejse deres spørgsmål til kommende bæredygtighedsrapporteringskrav.

Læs Dansk Erhvervs analyse 'Alle Ombord 2021' her: Alle ombord 2021.pdf

Læs Dansk Erhvervs og Verdens Bedste Nyheders guide til hvordan du kommer i gang med at arbejde med bæredygtighed og verdensmål på brancheniveau her: Gode råd om Verdensmålene (danskerhverv.dk)