Gemt

Trods corona og lukkede grænser: danskerne grænsehandlede nydelsesmidler for 2½ mia. kr. i 2020

30. november 2021

Lukkede grænser, rejserestriktioner, afstandskrav, mundbindskrav og testkrav kan ikke afholde danskerne fra at grænsehandle.

 

2020 vil for mange nok blive husket for hjemmearbejde, afstandskrav, testkrav, mundbindskrav, rejserestriktioner og lukkede grænser som følge af corona. 

De mange restriktioner betød en opbremsning i grænsehandlen, viser Dansk Erhvervs grænsehandelsanalyse fra december 2020. Den konkluderer, at danske butikker på landsplan oplevede et mersalg af nydelsesvarer på 10-16 pct. pga. den første grænselukning i foråret 2020.

Udviklingen bliver bekræftet af Skatteministeriets seneste skatteøkonomiske redegørelse, der viser, at danskerne i 2020 grænsehandlede nydelsesmidler for ca. 855 mio. mia. kr. mindre end i 2019. 

Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at et tilsvarende løft i salget af nydelsesmidler i de danske butikker på årsbasis vil betyde en meromsætning på 3,5-5,8 mia. kr. og merindtægter fra moms og punktafgifter på 1,2-1,9 mia. kr. til den danske statskasse. 

”Det er et ganske betydeligt beløb, som vil lune i både butikker og statskasse. Derfor opfordrer vi til, at man fra politisk hold arbejder for at få flere forbrugere til at købe disse varer i danske butikker. Her er det helt oplagt at kigge på den manglende tyske pant på tyske dåser,” Tina Buur Johnsen, chefkonsulent i Dansk Erhverv. 

Tilbage til gamle vaner
Da grænserne genåbnede i juni 2020 og frem til november, vendte de danske forbrugere dog i stor stil tilbage til de gamle vaner med grænsehandel. Skatteministeriets tal viser, at der i 2020 på trods af perioder med lukkede grænser blev handlet nydelsesmidler for ca. 2 mia. kr. i 2020. 

Manglende pant lokker danskerne over grænsen
Af de ca. 2 mia. kr. som danskerne grænsehandlede nydelsesmidler for i 2020, udgør grænsehandel med afgiftsfrie – og pantfrie – sodavand ifølge Skatteøkonomisk Redegørelsen 2021 godt ¼ (ca. 565 mio. kr.).

Udover de mange sodavand putter danskerne også rigtig mange pantfri øl i indkøbsvognene. Netop den manglende pant på øl og sodavand er en af hovedårsagerne til danskernes grænsehandel, viser Skatteøkonomisk Redegørelse 2021 (side 234): ”En stor andel af grænsehandlen med øl og sodavand finder sted i Tyskland […]. Det skal ses i sammenhæng med, at der fortsat ikke betales pant på øl og sodavand i den tyske grænsehandel […]”.

”I lyset af det tab som de danske butikker – og dermed den danske statskasse – lider, som følge af danskernes grænsehandel, særligt med pantfrie øl og sodavand, kan det undre, at man fra dansk side ikke presser mere på for at få tysk pant på de dåser, der sælges i den tyske grænsehandel. Løsningen er lige for, da der allerede er et etableret og velfungerende pantsystem i hele Tyskland,” siger Lotte Engbæk Larsen, markedschef i Dansk Erhverv.

Kontakt os

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil