Gemt

Arbejdet i partnerskabet for sundhedsdata er skudt i gang

06. september 2021

I april i år etablerede Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet et nyt nationalt partnerskab for bedre brug af danske sundhedsdata, og arbejdet er nu skudt i gang. Dansk Erhverv deltager i partnerskaber, hvor der sidder både offentlige og private aktører. 

For Dansk Erhverv er det afgørende, at vi drager fordel af den styrkeposition, som Danmark har inden for sundhedsdata. Men det kræver, at rammevilkårene er optimale for både myndigheder og virksomheder. For en stor del af arbejdet i life science-branchen afhænger af, at der er gode muligheder for at udnytte kvaliteten af de danske sundhedsdata til gavn for danske patienter.

Dansk Erhverv har udvalgt Thomas Senderovitz til at deltage i partnerskabet på vegne af Dansk Erhverv. Thomas Senderovitz er Senior Vice President i Novo Nordisk med ansvar for Data Science, og han er ligeledes tidligere direktør i Lægemiddelstyrelsen. Partnerskabet har fået tidligere CEO i Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte, som formand og Anne Fleischer, CEO i Leo Innovation Lab, som næstformand. Derudover deltager et bredt udsnit af life science-branchen, sundhedsmyndigheder, repræsentanter for sundhedspersonale, patientforeninger og universiteter og mange flere i partnerskabet.

Formålet med partnerskabet er at skabe et forum, hvor relevante aktører inden for sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer og life science industrien mødes og drøfter brugen af danske sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation.

For Dansk Erhverv er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en national struktur for sundhedsdata, som kan gøre adgangen og arbejdet så gnidningsfri som mulig. Derudover er det afgørende, at sundhedsdata også sættes i et europæisk og globalt perspektiv, og her mener Dansk Erhverv, at et første skridt er at tiltrække European Data Space til Danmark.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil