Gemt

Regeringen skal levere mere på klimaet

02. september 2021

Finanslovsudspillet 2022 er småt med initiativer, når det kommer til den grønne omstilling, mener Dansk Erhverv, der ser et ”løft af forvaltningen af miljø-, fødevare- og klimaområdet” på 140 millioner som det eneste konkrete tiltag på klimaområdet.


”Forhåbentlig dækker det over en målrettet indsats for at fjerne sorte regler, som bremser udrulning af grønne løsninger. Medmindre støttepartierne eller andre aftalepartier formår at male udspillet grønnere, kommer finansloven 2022 ikke til at bidrage til Danmarks klimamål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030 og klimaneutralitet inden 2050,” konkluderer Ulrich Bang, markedschef for klima, energi og grøn omstilling.

Regeringen foreslår endda at beskære tilskuddet til forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier med 54 procent fra 631-288 millioner kr. Det betragter Ulrich Bang som udtryk for en kortsigtet tilgang til både klima- og erhvervspolitik.

Løsninger vi ikke kan forestille os

”Klimaforandringerne stopper ikke i 2030. Vi har derfor brug for at udvikle og teste teknologier og løsninger, vi ikke engang kan forestille os endnu. Der er brug for fortsat at støtte op om danske virksomheders innovation og handlekraft, hvis Danmark også i fremtiden skal være blandt verdens førende eksportører af grønne løsninger. Med titusinder af grønne jobs til følge. Derfor gør de manglende klimaambitioner i finanslovsudspillet det så meget desto vigtigere, at regeringen i stedet leverer strukturelle tiltag i efteråret,” siger han.

Fradrag bør gøres permanent

For det første ønsker Dansk Erhverv, at der skal sikres incitament til at udvikle nye grønne løsninger. Derfor bør forsknings- og udviklingsfradraget, der tilskynder virksomhederne til at udvikle nye grønne løsninger, gøres permanent efter 2022, og det nuværende loft bør fjernes.

For det andet haster det med at få afsluttet de langvarige forhandlinger om en klimaplan for landbruget. Erhvervet står for en stor og stadigt stigende andel af de danske udledninger. Derfor er der behov for at udvikle og skalere nye grønne løsninger.

”Her har Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder udviklet nogle af de løsninger, som kan understøtte en ambitiøs klimaomstilling af landbruget og fødevaresektoren - ikke mindst inden for bio solutions-området. Klimaplanen for landbruget bør også være en plan for udvikling, vækst og eksport af nye grønne løsninger,” påpeger Ulrik Bang.

Omstilling og ikke udflytning

For det tredje skal der forhandles om en grøn skattereform i slutningen af året. Her har Dansk Erhverv foreslået en høj, ensartet CO2-afgift, som dækker hele samfundsøkonomien. Derved vil det blive dyrere at forurene, mens de grønne ideer bliver belønnet.

”For at fastholde konkurrenceevnen hos de stærke danske virksomheder skal en CO2-afgift kombineres med en tilsvarende lempelse af selskabsskatten og bundfradrag, så vi får omstilling og ikke udflytning af virksomheder. Vi arbejder aktivt på at påvirke klimapolitikken, herunder landbrugsforhandlingerne og debatten om grøn skat, så Danmark når klimamålene på den mest omkostningseffektive måde - til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder,” understreger Dansk Erhvervs markedschef for klima, energi og grøn omstilling.

Kontakt os