Gemt

Gode, grønne forslag i reformudspil, men ambitionerne bør være højere

07. september 2021

Der er gode grønne takter i dagens udspil fra regeringen, men ambitionsniveauet skal hæves. Dansk Erhverv bakker op om at nedsætte elafgiften, så den grønne strøm ikke brandbeskattes. Ligeledes er det meget positivt, at fradraget for forskning og udvikling på 130% gøres permanent, men der bør ikke være et loft.

 

”Det er positivt, at regeringen kommer med konkrete forslag, der fremmer grønne løsninger i virksomhederne i Danmark. Der er mange fornuftige initiativer, men der skal ikke herske tvivl om, at der er brug for meget mere ambition i forhold til at styrke virksomhedernes grønne konkurrenceevne,” siger Ulrich Bang, markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Sæt grøn strøm til Danmark
Det er det positivt, at regeringen foreslår en reduktion af elafgiften og dermed billigere grøn strøm.

”Sæt grøn strøm til Danmark er overskriften på den helt store klimaløsning. Derfor er Dansk Erhverv meget positiv over for regeringens forslag om at reducere elafgiften, så det bliver billigere at vælge den grønne strøm frem for gas eller olie, når der skrues op for varmen i de danske hjem. Vi skal videre ad den vej,” siger Ulrich Bang.

Udspillet anviser dog ikke løsninger på et andet alvorligt problem, nemlig at udbygningen af vedvarende energi er gået stort set i stå de seneste år. Det skyldes især den store politiske og regulatoriske usikkerhed for nye grønne investeringer.

Beløn de gode grønne ideer
For at styrke virksomhedernes forskning og udvikling foreslår regeringen at indføre et permanent forsknings- og udviklingsfradrag på 130 pct. Dog med et loft på 50. mio. kr. 

”Vi skal fremme de gode grønne ideer, og derfor er det meget positivt, at regeringen vil gøre F&U-fradraget permanent. Det er et tiltag, som Dansk Erhverv har kæmpet for i flere år. Men det bør ikke være med et loft på 50 mio. kr. I lyset af klimakrisen har vi også brug for al den udvikling af grønne løsninger i stor skala, vi kan få. Derfor er et øget F&U-fradrag vigtigt for at sikre den Danmarks grønne konkurrenceevne i et globalt perspektiv,” siger Ulrich Bang.

Det er ligeledes positivt, at regeringen satser på nye grønne løsninger med 500 mio. kr. ekstra til de regionale grønne fyrtårne, der skal følge op på de regionale vækstteams.

”Den danske styrkeposition inden for bio solutions er fremhævet i regeringens udspil, som et grønt satsningsområde. Det er Dansk Erhverv helt enig i. Det har et stort globalt klimapotentiale og kan være vækst- og jobskabende. Det er et område, Dansk Erhverv har prioriteret længe, og hvor danske virksomheder står klar med løsningerne,” siger Ulrich Bang.

Behov for grøn skattereform og ikke nye ”grønne satspuljer”
I udspillet skal der findes 1 mia. kr. til grøn omstilling, men det er ikke angivet hvordan disse midler skal anvendes. Her foreslår Dansk Erhverv, at der investeres i en grøn skattereform, som gør det dyrere at udlede drivhusgasser, og som samtidig gør det billigere at drive virksomhed ved at lempe den generelle erhvervsbeskatning, helt konkret ved at reducere selskabsskatten.

”I Dansk Erhverv anbefaler vi en ambitiøs grøn skattereform, hvor det med en CO2-afgift bliver dyrere at forurene, og hvor vi samtidig understøtter konkurrenceevnen ved at gøre det billigere at drive virksomhed ved at lempe selskabsskatten. Vi har ikke brug for nye grønne satspuljer og subsidier til de heldigt udvalgte teknologier. Vi har brug for strukturelle grønne tiltag, der kan sætte virksomhedernes grønne handlekraft fri,” siger Ulrich Bang.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil