Gemt

Må du sende nyhedsbreve uden samtykke?

07. september 2021

En virksomhed har haft stor succes med at sende nyhedsbreve uden samtykke. Spørgsmålet er, om det virkelig er lovligt? Dansk Erhvervs jurist gør dig klogere.

Svaret er ”Ja”. 

Det er muligt og lovligt, når visse betingelser er opfyldt.

Som bekendt kræver det et forudgående samtykke efter markedsføringsloven at sende elektronisk markedsføring – fx et nyhedsbrev – til både forbrugere, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder.

Der er dog en udtagelse til denne regel:

Du kan sende elektronisk markedsføring for dine egne tilsvarende varer og ydelser, som dem kunden har købt, hvis kunden er blevet oplyst om det ved købet og har mulighed for at frabede sig markedsføring ved fx at fjerne et flueben i et forhåndsafkrydset felt.  Se alle betingelser nedenfor.

Eksempler

Som et eksempel kan nævnes, at et færgeselskab vil kunne bruge undtagelsen til at sende tilbud på andre færgebilletter eller mad om bord og andre tilkøbsydelser, når kunden har købt en færgebillet.

Et byggemarked eller et stormagasin vil kunne bruge reglen til at sende tilbud på egne, tilsvarende produkter eller tilbehør til sådanne produkter, men stormagasinet vil ikke kunne bruge reglen til at udsende deres nyhedsbrev, der reklamerer for mange forskellige produkter. Har byggemarkedet fx solgt en cykel, vil det kunne sende reklame for en ringeklokke, en cykelcomputer, en cykelhjelm eller cykeleftersyn, men ikke for en knallert eller køkkengrej.

Dit produktsortiment har derfor betydning for, om det er hensigtsmæssigt for dig at benytte undtagelsen. Det er derimod ikke et carte blanche til at sende et nyhedsbrev ud med tilbud på hvad som helst, hvis det ikke er et ”tilsvarende” produkt.

Bliv klogere med vores guide

Læs Dansk Erhvervs guide om, hvornår du kan bruge undtagelsen, hvordan du formulerer den tekst, hvor du gør kunden opmærksom på, at du vil sende elektronisk markedsføring, og at kunden kan frabede sig det. Det er vigtigt, at du ikke formulerer det som en opt-in.

Betingelser for at bruge undtagelsen

  1. Kunden skal have købt noget i din webshop
  2. Kunden skal have oplyst sin e-mailadresse ved købet.
  3. Kunden skal ved afgivelse af sin elektroniske adresse oplyses klart og tydeligt om, at du vil bruge den elektroniske adresse til at sende reklame for tilsvarende varer, som dem kunden har købt.
  4. Du skal samtidig give kunden mulighed for straks at frabede sig det på en let og gebyrfri måde.
  5. Kunden skal hver gang han eller hun modtager markedsføring fra dig have mulighed for at frabede sig fremtidige henvendelser på en let og gebyrfri måde.
  6. Du må kun bruge undtagelsen til at sende reklame for dine ”egne” ”tilsvarende produkter”.

Gælder reglen også i andre EU-lande?

Ja, det er en EU-regel. Derfor gælder denne regel principielt også i andre EU-lande. Der kan dog være forskellige fortolkninger og traditioner.

Fx er det et ”no go” at bruge reglen i Tyskland. Her er dobbelt opt-in det eneste, der duer.

I Norge fortolker man reglen sådan, at den kun gælder i løbende aftaleforhold (fx abonnementer) og ved salg af ”kapitalvarer”, som fx salg af en bil. Læs mere her.

Reglen fremgår af artikel 13 i direktiv 2009/136/EF og lyder sådan:

  1. Uanset stk.  1 [forbuddet mod uanmodet elektronisk markedsføring] kan en fysisk eller juridisk person, hvis denne fra sine kunder modtager deres egne elektroniske adresseoplysninger vedrørende elektronisk post i forbindelse med salg af et produkt eller en tjenesteydelse i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, anvende disse elektroniske adresseoplysninger til direkte markedsføring af sine egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser, såfremt kunderne klart og utvetydigt har mulighed for let og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse af de elektroniske adresseoplysninger, på det tidspunkt, hvor de indsamles, og ved hver meddelelse, såfremt kunden ikke fra begyndelsen afviste denne anvendelse

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelse af markedsføringsloven. Du kan læse Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af undtagelsen til spamreglen og eksempler fra praksis på side 34 til 36.

Kontakt os

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent