Gemt

Ny aftale forenkler regler for overskudsvarme

24. september 2021

Der er indgået en aftale, der gør reglerne simplere for udnyttelse af overskudsvarme. Aftalen gør det mere rentabelt at udnytte overskudsvarme, mens virksomheder, der leverer overskudsvarme, slipper for at indsende priser og budgetter til Forsyningstilsynet.

 

En forenkling af reglerne for udnyttelse af overskudsvarme er i hus. Det sker, efter en politisk aftale blev indgået tidligere på måneden af et flertal af Folketingets partier. 

I Dansk Erhverv er man meget glade, for at reglerne for udnyttelse af overskudsvarme nu forenkles. En sag, som man arbejdet på i en årrække. 

”Med aftalen forenkles de nuværende regler for udnyttelse af overskudsvarme, og det gøres mere rentabelt,” fortæller Ulrich Bang, der er markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv, og fortsætter: 

”Helt konkret foreslås en administrativ simpel prisregulering, hvor prisen på overskudsvarme frit kan forhandles, så længe den holdes under et prisloft. Prisloftet indrettes, så det afspejler den pris som fjernvarmeselskabet skulle betale, hvis de i stedet investerede i et andet varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.” 

Får betydning for virksomheder 
De prisreguleringer, som aftalen medfører, kommer også til at få betydning for en række virksomheder.

Prisreguleringen medfører, at virksomheder, der leverer overskudsvarme, slipper for at indsende priser og budgetter relateret til overskudsvarmen til Forsyningstilsynet.

”Små overskudsvarmeleverancer fra fx supermarkeder undtages helt prisregulering, fordi der indføres en bagatelgrænse på 0,25 MW. Dette er særlig relevant for fx mindre detailhandelsvirksomheder,” forklarer Ulrich Bang. 

Med prisreguleringen træder en ny ensartet overskudsvarmeafgift også i kraft. Overskudsvarmeafgiften ændres fra 33 procent af det samlede vederlag for overskudsvarmen til en fast afgift på 25 kr./GJ. 

”Virksomheder kan undgå afgiften, såfremt de indgår i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning.”  

”Ordningen indebærer, at virksomheder løbende gennemfører energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til fem år.”

Kontakt os