Gemt

Pres på Amazon i USA for at tage ansvar for produktsikkerhed

10. september 2021

Hvem er ansvarlig, hvis et produkt købt på verdens største digitale markedsplads skader nogen? Det spørgsmål går myndighederne i USA nu til domstolene for at få afklaret. Den amerikanske sag falder lige ned i den aktuelle debat i EU om, hvorvidt onlinemarkedspladserne skal friholdes for ansvar.  

I de senere år har en række amerikanske forbrugere sagsøgt Amazon for skader forårsaget af batterier i PC’ere, hoverboards, som er eksploderet og brudt i brand, fejlbehæftede hundesnore, som har kostet ejerne synet og koffeinpiller, som har kostet køberen livet.   

Fælles for sagerne er, at produkterne er købt hos en 3. lands-sælger på Amazon, og at Amazon har fastholdt, at virksomheden intet ansvar har, fordi ansvaret ligger hos 3. lands-sælgeren – der typisk ligger langt væk de amerikanske myndigheders jurisdiktion.   

Men nu har de amerikanske produktsikkerheds myndigheder fået nok. De er gået til domstolene for at tvinge Amazon til at deltage i den formelle tilbagekaldelse af de mange farlige produkter, som sælges af 3. landsforhandlere på deres markedsplads. De prøver også at få domstolene til at slå fast, at Amazon har status som distributør i henhold til føderal lov med de forpligtelser, der følger deraf.   

"Ligesom de amerikanske myndigheder vil ansvarliggøre markedspladserne, arbejder Dansk Erhverv for, at markedspladserne får status som ”digital importør”. Det vil gøre konkurrencen mere fair og styrke forbrugersikkerheden."

- Lone Rasmussen

En afgørelse om, at Amazon er ansvarlig for dets 3. parts-sælgere, vil presse e-handelsgiganten til at advare forbrugerne mod farlige produkter og tvinge dem til at overvåge, hvad der sælges på markedspladsen. Det vil med stor sandsynlighed også inkludere højere forsikringsomkostninger.   

Amazon tilbyder nu at dække skader for 3. parts-sælgere 

Selvom Amazon i USA på den ene side nægter ethvert ansvar for de produkter, der sælges af 3. parts-sælgere på markedspladsen, har virksomheden iværksat nogle frivillige initiativer. Eksempelvis annoncerede Amazon i august, at de vil kompensere amerikanske forbrugere for skader under 1000 $ fra deres 3. parts sælgere.  Amazon vil i nogle tilfælde også betale for større skader, hvis 3. lands-sælgeren ikke svarer eller nægter.  

Situationen er den samme i Europa 

Dansk Erhverv ser med stor interesse på udviklingen i USA, fordi de samme problemstillinger gør sig gældende i Europa. Her sælger online markedspladser som Amazon, Wish, AliExpress m.fl. også produkter fra sælgere i 3. lande, som ikke lever op til reglerne. EU-landene drøfter lige nu forslaget til Digital Services Act, som vil afgøre, hvilket ansvar markedspladserne skal have fremover.  

”Ligesom de amerikanske myndigheder vil ansvarliggøre markedspladserne, arbejder Dansk Erhverv for, at markedspladserne får status som ”digital importør”, når de bringer et produkt på markedet fra et 3. land ingen andre har ansvar for. Det vil betyde, at de skal leve op til EU’s regler for produktsikkerhed og produktansvar, og dermed ligestilles de med alle andre fysiske butikker og netbutikker i EU. Det vil gøre konkurrencen mere fair og styrke forbrugersikkerheden,” siger Lone Rasmussen, forbrugerpolitisk chef i Dansk Erhverv.  

Online markedspladser skal ikke per automatik være ansvarsfri 

Men som i USA fastholder de store platforme, at de kun er formidlere og derfor intet ansvar har sikkerheden af de mange produkter, deres markedspladser falbyder fra 3. lands-sælgere. Det synspunkt har desværre vundet bred opbakning i EU-Kommissionen og hos medlemslandene, herunder også den danske regering.  

”Vi ser med stor interesse på den amerikanske sag. Amazons tilbud om at dække op til 1000 $ af skader forårsaget af ulovlige produkter fra 3. lands-sælgere på dets markedsplads i USA, klinger dårligt med argumentet om, at markedspladsen er ansvarsfri formidler. Vi fortsætter kampen for, at man ikke skal være ansvarsfri, blot fordi ens forretningsmodel er en online markedsplads,” slutter Lone Rasmussen.  

Læs mere om de amerikanske produktssikkerhedsmyndigheders søgsmål  

Læs mere om Amazons tilbud om erstatning   

Læs mere om Dansk Erhvervs arbejde med fair og lige konkurrence fra online markedspladser 

 

Kontakt os

Handel

Lone Rasmussen

Forbrugerpolitisk chef
Medarbejderprofil