;
Gemt

Reformudspil med styrker og svagheder

07. september 2021

Regeringens reformudspil kommer på et vigtigt tidspunkt, hvor der er hårdt brug for handling og fokus på det akutte behov for arbejdskraft. Udspillet indeholder flere gode initiativer, der adresserer manglen på arbejdskraft og behovet for innovation bl.a. et permanent forskningsfradrag. Men udspillet løser hverken manglen på arbejdskraft på den korte eller lange bane. Der er brug for endnu flere initiativer, der skal sikre større arbejdsudbud og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, lyder det fra Dansk Erhverv.

”Det er godt, at regeringen nu kommer med konkrete forslag, der skal være med til at øge arbejdsstyrken og sikre endnu mere innovative virksomheder. Der er mange fornuftige initiativer i det udspil, regeringen selv betegner som første skridt, men der skal ikke herske tvivl om, at der er brug for mere ambitiøse initiativer i forhold til at sikre det nødvendige arbejdsudbud. Udspillet vil hverken løse manglen på arbejdskraft på den korte eller lange bane. Med andre ord er det et reformudspil med både styrker og svagheder. Vi skal nu studere udspillet nærmere. Vi ser frem til drøftelserne og dialogen om udspillet, og Dansk Erhverv vil spille ind med forslag, der både vil øge arbejdsstyrken og virksomhedernes konkurrenceevne betragteligt,” siger Brian Mikkelsen.

Mangel på initiativer der kan øge arbejdsstyrken
Danmark har en akut mangel på arbejdskraft. Med mere end 25.000 flere offentligt ansatte i det seneste halvandet år og 16.000 ansøgere til ordningen om tidlig pension er der lagt betydeligt pres på de private arbejdsgiveres rekrutteringsmuligheder. De savner arbejdskraft her og nu. Derfor er der brug for flere initiativer – herunder, at der også hentes arbejdskraft uden for landets grænser: 

”Tallene taler deres eget tydelige sprog. Der er behov for flere initiativer til at sikre den nødvendige arbejdsstyrke både på den korte og lange bane. Vi er langt fra gode nok til at udnytte det potentiale af udenlandsk arbejdskraft uden for EU. På den helt korte bane er der brug for at kunne invitere flere hertil fra udlandet. Derfor opfordrer vi til, at beløbsgrænsen sænkes til 30.000 kr. om måneden. Det vil gøre os mere konkurrencedygtig ift. at tiltrække den udenlandske arbejdskraft som mange andre lande også higer efter for tiden,” siger Brian Mikkelsen.

Positivt fokus på unge i arbejde – men der frigives ikke nok til arbejdsstyrken
Brian Mikkelsen noterer sig, at reformudspillet har et vigtigt fokus i forhold til at tilskynde unge, studerende og ældre til at arbejde, men bekymrer sig samtidig over, at antallet af nye på arbejdsmarkedet ikke rækker med det nye reformudspil. 

”Det er positivt, at regeringen nu vil styrke tilskyndelsen for unge, studerende, nyuddannede dimittender og ældre til at arbejde. Derudover er det fornuftigt, at man vil skærpe rådighedsforpligtelsen for ledige. Det er initiativer, Dansk Erhverv selv har foreslået i vores reformudspil Dansk Handlekraft 2025 og som vi bakker op om,” siger Brian Mikkelsen, men han understreger, at der er behov for flere initiativer allerede nu.

”Regeringens udspil øger arbejdsstyrken med 10.500. Det er samlet set ikke nok, når man sætter det op overfor de hænder og hoveder vores virksomheder akut står og mangler. Vi risikerer at kvæle opsvinget, hvis ikke der kan leveres på arbejdsstyrken,” siger Brian Mikkelsen, der er bekymret over, at regeringen foreslår at dagpengemodtagere, der kommer fra beskæftigelse, skal kunne få op til 24.500 kr. om måneden i dagpenge i de tre første måneder. Det er op til ca. 5.000 kr. mere om måneden end i dag.

”Der er mange gode forslag om bl.a. en lavere dimittendsats og et større fribeløb ved siden af SU'en. Det vil øge arbejdsudbuddet, men der er ingen tvivl om, at det har en negativ indvirkning på arbejdsudbuddet, at regeringen vil forhøje dagpengene. Det kan vi ikke bakke op om. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde, og det er bl.a. derfor, at vi foreslår, at man hæver grænsen for, hvornår man skal betale topskat,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhvervs eget reformudspil ”Dansk Handlekraft” vil øge beskæftigelsen med 25.000 fuldtidspersoner og løfte BNP med 30 milliarder kroner i 2025. Det kan læses her: Handlekraft i 2025: Dansk Erhverv lancerer økonomisk plan

Permanent forskningsfradrag på 130 pct.
For at styrke virksomhedernes forskning og udvikling foreslår regeringen at indføre et permanent forsknings- og udviklingsfradrag på 130 pct. Dog med et loft på 50. mio. kr. 

”Det er positivt, at regeringen vil gøre forsknings- og udviklingsfradraget permanent. Det er et tiltag, som Dansk Erhverv har kæmpet for i flere år. Hvis vi gør det billigere at forske, vil vi nemlig skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Vi er dog af den holdning, at der ikke skal være loft. Det er vigtigt for at sikre konkurrenceevnen i et globalt perspektiv,” siger Brian Mikkelsen og understreger, at der er flere gode elementer i regeringens reformudspil, men der er også elementer, der trækker gevaldigt ned. Det gælder bl.a. forslaget om at hæve kapitalbeskatningen.

Højere kapitalbeskatning er gift for iværksætter-Danmark
Regeringen vil hæve kapitalbeskatning fra 42 pct til 45 pct. på den høje sats. Et initiativ, der desværre vil give landets iværksættere vanskeligere vilkår – i en tid, hvor der er brug for det modsatte.

”Det er et meget ærgerligt initiativ, der på sigt kommer til at give bagslag. Danmark ligger i forvejen nr. 1 blandt de europæiske OECD, når det kommer til at beskatte investeringer. Og med dette forslag gør regeringen det mindre attraktivt at stille kapital til rådighed for iværksætter- og vækstvirksomheder, der bl.a. skal være med til at løse klimaudfordringerne med nye løsninger. Mangel på kapital er en af de største udfordringer for små og mindre virksomheder, der ikke har mulighed for at rejse penge i udlandet. I sidste ende mister vi som samfund et vigtigt indtægtsgrundlag på bekostning af en højere aktiebeskatning. Så dette forslag er den helt forkerte vej at gå,” siger Brian Mikkelsen.

Fornuftigt at se på erhvervsstøtteordninger
Regeringen foreslår desuden i sit udspil, at der nedsættes en kommission, der skal kortlægge hele erhvervsstøtteområdet. Det initiativ hilses velkomment i Dansk Erhverv.

”Vi er positive over at se på erhvervsstøtteområdet, og vi er med på undersøge, om der er ordninger, der kan udfases. Til gengæld er vi af den klare holdning, at skal man skære i ordningerne, så skal de sparede midler gå til at gennemføre brede erhvervslempelser, der kommer alle landets virksomheder til gavn. Det kunne for eksempel være en sænkelse af selskabsskatten. Skal vi sikre, at Danmark er med i den globale konkurrence, skal vi hele tiden have fokus på virksomhedernes rammevilkår. Vi mener i ramme alvor, at jo bedre de er – jo bedre har Danmark det,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af Danmark kan mere I

Regeringen har 7. september fremlagt deres reformudspil. Herunder ses hovedelementerne i udspillet:

Investeringer i uddannelse, forskning og grøn omstilling

 • 2,5 mia. kr. til kvalitet i uddannelse
  • Nye klimaerhvervsskoler
  • Uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge gøres permanent
 • 1 mia. kr. til forskning i form af fradrag for forskning og udvikling
 • 1 mia. kr. til grøn omstilling

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked

 • Stramme dimittendordningen, så dimittender kommer hurtigere i arbejde
 • Investere i dagpengene og styrke kompensationsgraden
  • op til 24.500 kr. i dagpenge i de første tre måneder
 • Et stærkere organiseret arbejdsmarked
 • Højere skattefri seniorpræmie

37 timer – en ny arbejdslogik

 • Borgere med et integrationsbehov skal i job
 • Man skal gøre nytte for sin ydelse
 • Tydelig sammenhæng mellem indsats og ydelse

Flere i arbejde og billigere grøn el

 • Lavere afgift på grøn el
 • Jobpræmie for at afgå fra kontanthjælpssystemet
 • Ingen modregning i pension på grund af partners arbejdsindkomst

Stærke og innovative virksomheder

 • Erhvervsstøtte til investeringer i forskning, uddannelse og grøn omstilling
 • Styrket forskning og innovation
 • Flere investeringer, mere tid til kerneforretningen
 • Lokale erhvervsfyrtårne skal bidrage til at fremtidssikre styrkepositioner
 • Styrket samfundskontrakt gennem offentlige udbud

Læs hele reformudspillet på fm.dk: Danmark kan mere I