Gemt

Stærk klimaaftale for landbruget giver grønne vækst- og eksportmuligheder

04. oktober 2021

Dansk Erhverv hilser den brede aftale om landbrugets klimaforpligtigelser velkommen. Det er særdeles positivt, at aftalen indeholder en strategi med mål for grønne proteiner.

Regeringen og et meget bredt udsnit af Folketingets partier har i dag indgået en klimaaftale for landbruget, som forpligter landbruget til at reducere udledningen af CO2e med 7,4 mio. ton frem mod 2030. Det er vigtigt med et ambitiøst og bredt forlig på vejen til at nå 70%-målet i Danmark. Og ikke mindst støtter det op om nye grønne eksporteventyr i tilknytningen til fødevaresektoren, bl.a. inden for nye bio solutions.

”Dansk Erhverv bakker varmt op om regeringen og aftalepartiernes klimaaftale for landbruget. Det er dobbelt op. Aftalen sikrer både ambitiøse klimareduktioner, og den sætter samtidig en helt ny standard for udvikling af nye grønne løsninger inden for bio solutions, der også kan eksporteres og skabe nye arbejdspladser,” lyder det fra Ulrich Bang, markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Bio solutions er nye bioteknologiske klimaløsninger, der bl.a. kan nedsætte klimabelastningen fra landbruget. Regeringen har med Erhvervsminister Simon Kollerup i spidsen sat fokus på netop bio solutions som vækstfyrtårn i det regionale Vækstteam for Sjælland og Øerne.

Grønne proteiner kan blive nyt dansk eksporteventyr
Den globale efterspørgsel efter protein stiger voldsomt de kommende årtier. Alternative grønne proteiner kan udgøre et vigtigt supplement til traditionelt kød og nye planteproteiner, og klimapotentialet er intet mindre end enormt. Samtidig er danske virksomheder førende inden for grønne proteiner, og sektoren giver dermed mulighed for ny eksport og nye arbejdspladser.

”Det er særdeles positivt, at partierne har aftalt, at der skal udarbejdes en proteinstrategi med konkrete mål. Det sender et vigtigt pejlemærke til virksomhederne om, at man fra politisk hold har ambition om, at Danmark skal være verdensførende på dette store vækstområde. Vi ser frem til at bidrage til strategien og sætte fokus på de konkrete udfordringer for virksomhederne, eksempelvis med langsommelige godkendelser i EU,” siger Ulrich Bang

Kontakt os