Gemt

Enighed om ny regulering af platforme og online markedspladser i EU

26. april 2022

Der er nu landet en aftale i EU, hvor parterne har opnået enighed om de nye regler for platforme og online markedspladser i ”Digital Services Act.” Reglerne ventes at træde i kraft i 2022 med en overgangsperiode på mellem 4-15 måneder.

EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet nåede den 23. april 2022 frem til en aftale på Digital Services Act (DSA), som har været undervejs gennem flere år. Forslaget blev fremlagt af Kommissionen i 2020 og har siden været genstand for megen debat. Forslaget havde til formål at opdatere det over 20 år gamle e-handelsdirektiv, samt sikre bedre beskyttelse i det digitale rum mod spredningen af misinformation, ulovligt indhold og ulovlige produkter og dermed sikre online-brugernes grundlæggende rettigheder. DSA’en bestræber at følge princippet om, at dét, der er ulovligt offline, også skal være ulovligt online. 

Den danske Europa-parlamentariker, Christel Schaldemose (S&D, S), blev i starten af 2021 udpeget til ordfører på Digital Services Act. Hun påpeger, at der med denne aftale bliver strammet op også i forhold til kontrollen af online platformes brug af data, deres algoritmer og af tilbagetrækning af ulovlige produkter på online markedspladser.  

Hvad betyder den nye DSA-regulering? 
DSA-initiativet er sammen med Digital Markets Act (DMA) en del af en bred indsats, der skal regulere de såkaldte store tech-virksomheder, og har til formål at gribe ind overfor den stigende tilgængelighed af ulovlige produkter og ulovligt indhold online. DSA’en ønsker at ramme en meget bred vifte af ulovligt indhold. Alt lige fra indhold, der krænker børn til terrorindhold og formidlingen af farlige produkter. Endvidere stiller DSA’en krav om, at online platforme skal stå til ansvar for, hvordan deres algoritmer fungerer. 

DSA’en vil ligeledes søge at tackle såkaldte ’dark patterns’, der er en teknisk praksis, som har til formål at styre forbrugerens adfærd online. Lovforslaget lægger op til, at online platforme skal kunne straffes med bøder på op mod seks procent af den globale omsætning, mens den ultimative trussel vil være et forbud mod at drive virksomhed for de virksomheder, der gentagne gange undlader at overholde reglerne. 

"DSA’en indeholder mange positive tiltag, som helt sikkert vil give bedre færdselsregler online og sikre, at online platforme tager et større ansvar." 

- Betina Schiønning, Dansk Erhverv 

Reglerne rammer de største virksomheder hårdest 
Det vil særligt være virksomheder som sociale medie platforme, søgemaskiner, podcast- og streamingplatforme samt onlinemarkedspladser, der ventes at blive berørt af DSA’en, blandt andet Amazon, Instagram, Google og Spotify. EU vil beskytte nystartede virksomheder og mindre virksomheder i det indre marked og derfor vil SMV’er med under 45 millioner månedlige aktive brugere i EU blive fritaget for visse af de nye forpligtelser. Det ventes, at DSA’en allerede kan træde i kraft inden udgangen af det indeværende år. Dernæst vil de store tech-virksomheder have fire måneder til at forberede sig på reglerne, mens virksomheder med færre end 45 millioner brugere vil have 15 måneder. 

Detaljerne i de konkrete bestemmelser er ikke på plads endnu. Dansk Erhverv forventer, at konkrete tekster og detaljer kendes til sommer 2022. 

Dansk Erhvervs indsats og holdning 
I Dansk Erhverv har vi særligt kæmpet for, at onlinemarkedspladserne skulle blive forpligtet til at kontrollere, at der er dokumentation for, at de produkter, som onlinemarkedspladserne formidler for sælgere i 3. lande til europæiske forbrugere, er lovlige, før de sættes til salg. Dette er helt på linje med det ansvar, som europæiske virksomheder har, når de importerer produkter fra 3. lande og giver forbrugerne mulighed for at købe dem. 

"Vi står fortsat med et meget alvorligt problem i relation til salget af farlige og ulovlige produkter over online markedspladser fra sælgere i tredjelande til europæiske forbrugere." 

-  Betina Schiønning, Dansk Erhverv 

DSA’en indeholder mange positive tiltag, som helt sikkert vil give bedre færdselsregler online og sikre, at online platforme tager et større ansvar, og vi anerkender de forbedringer, som forslaget har undergået siden kommissionens fremsættelse. Men vi står fortsat med et meget alvorligt problem i relation til salget af farlige og ulovlige produkter over online markedspladser fra sælgere i tredjelande til europæiske forbrugere. 

At online markedspladser forpligtes til i en vis grad at tjekke deres sælgeres identitet, og om de produkter, der er til salg på deres side, allerede er registreret ulovlige i databaser, er slet ikke tilstrækkeligt. For hele pointen med de eksisterende EU-regler for produkter, der kommer til EU, er netop, at den erhvervsdrivende, der tjener penge på at stille produkterne til rådighed for EU-forbrugere, skal have tjekket, at der er dokumentation for, at produkterne er lovlige, før de sælges. 

Det skal alle almindelige europæiske webshops, når de stiller produkter fra tredjelande til rådighed for forbrugerne. Derfor mener Dansk Erhverv, at det kun er rimeligt at samme regler skal gælde for onlinemarkedspladser. 

For i dag ligger der mange produkter, som allerede er registeret som ulovlige på markedet i EU-databaser, ude i forbrugernes hjem. Det skyldes, at markedsovervågningen kun kan kontrollere en forsvindende lille del af de produkter, som kommer til EU gennem onlinemarkedspladser fra tredjelande, og derfor vil det også være en forsvindende lille del de produkter, der findes til salg, som er registreret i de omtalte databaser. 

Dansk Erhverv kan altså konstatere, at der ikke har været vilje til at give onlinemarkedspladserne det ansvar, der står til mål for deres rolle og indtjening i formidlingskæden, når det gælder produkter. Med tiden er det dog vores forventning, at denne vind vil vende, og der også kommer lige konkurrence og krav indenfor de forskellige online-kanaler. 

Dansk Erhverv arbejder videre med denne problemstilling og har fokus på at få forbedret situationen gennem de kommende reguleringer på produktsikkerhed- og miljøområdet. 

Du kan læse mere om aftalen på Kommissionens hjemmeside her (europa.eu).

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside her (danskerhverv.dk)

Kontakt

Handel

Betina Schiønning

Chefkonsulent