Gemt

Kommentar: Ekstraregning til fremstillingsindustrien for udgifter til gas og el på 6 mia. kr.

20. april 2022

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at prisstigningerne på elektricitet og naturgas er en stor regning for industrien.

 

De senest opgjorte priser viser, at for en mellemstor industrivirksomhed var elektricitet (inkl. distribution og nettoafgifter) dobbelt så dyr i andet halvår 2021 som for året 2020.

Naturgas er steget endnu mere og var blevet næsten tre gange så dyr.

Med de senest offentliggjorte halvårspriser vil fremstillingsindustriens udgifter til de to energityper samlet stige fra et niveau på 5,7 mia. kr. i 2020 til 11,7 mia. kr. Det er en stigning på 6 mia. kr. Dertil skal lægges en ekstraregning til brændstof, der også er steget kraftigt.

Det er en enorm stor ekstraregning for industrivirksomhederne, der har gjort det markant dyrere at producere.

For at finde forklaringen på de store prisstigninger, skal vi kigge til udlandet, hvor vi ser et tilsvarende billede. Det er en uheldig kombination af opblomstring i økonomien samt svagt udbud af energi, der har sendt energipriserne i vejret.

Ovenpå genåbningen af økonomierne sidste år er den globale efterspørgsel efter energi steget kraftigt, men udbuddet har ikke kunne følge med. Særligt gaspriserne i Europa er steget ekstraordinært meget. Blandt andet fordi at de europæiske gaslagre var lave på grund af lavere leverancer fra Rusland.

Men når vi får tallene for første halvår 2022, vil regningen dog være endnu større. Siden andet halvår sidste år er ondt dog blevet værre. Prisstigningerne på energi er gået fra at være høj til at være vanvittigt høje. De færre gasleverancer fra Rusland fortsatte ind i 2022, hvilket har sendt gaspriserne yderligere i vejret, mens også krigen i Ukraine har sendt priserne yderligere op.

Kontakt

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil