; ;
Gemt

Regeringens grønne udspil er både godt nyt for klimaet og viser vejen væk fra russisk gas

19. april 2022

Regeringen har netop præsenteret Danmark kan mere 2, som skal sikre meget mere grøn energi i stikkontakterne og i opvarmningen. Det er særdeles positivt, at det bliver lettere og hurtigere at opføre vedvarende energi, udrulle fjernvarme og udfase gas. Det er dog vigtigt, at markedet spiller en central rolle. Det håber vi, der bliver mere fokus på fremover, mener Dansk Erhverv.

Danmark kan mere 2 rummer mange gode elementer for mere grøn strøm, grøn varme og meget mindre gas. Der bliver banet vej for at udbygge vedvarende energi, blandt andet en firdobling af den grønne strøm fra solceller og vindmøller på land, og det er meget positivt.

”Den russiske invasion af Ukraine og den seneste klimarapport fra FN viser klart, at det er nødvendigt med mere sol og vind. Og det haster. Derfor er vi positive over for firdoblingen af grøn strøm fra vind og solceller på land, nye energiøer og meget mere havvind. Det afgørende er, at der kommer handling bag ordene, og at de mange snubletråde for mere grøn strøm fjernes. Det er jo nærmest en falliterklæring, at udviklingen nærmest stopper i det øjeblik, hvor grøn strøm kan opføres på markedsvilkår uden støtte,” siger Brian Mikkelsen.

Puljer skal omlægges til fradragsordninger
Virksomhederne er klar til investeringer i elektrificeringen, men de nuværende tilskudspuljer til energieffektivisering er for bureaukratiske og søges ikke i tilstrækkeligt omfang. Derfor mener Dansk Erhverv, at der er brug for en omlægning af puljerne til en fradragsordning.

”Vi opfordrer til, at puljer omlægges til en fradragsordning, som giver virksomhederne meget større incitament til at reducere deres gasforbrug. De offentlige midler er bedre brugt på investeringer i f.eks. varmepumper, energieffektiviseringer og mindre gas end på administration af komplicerede tilskudsordninger. En mere markedsdrevet tilgang vil rent faktisk gøre os grønnere hurtigere,” siger Brian Mikkelsen.

Godt med mere havvind – dog behov for nærlæsning af udspillet
Det er positivt, at regeringen øger ambitionerne for vedvarende energi. Men den nuværende statslige model med ét udbud ad gangen betyder samtidig, at store områder af Nordsøen med nogle af verdens bedste vindressourcer ligger uudnyttet hen, mens Danmark og resten af Europa sukker efter sikker grøn energi.

“Vi bakker helt op om målet om flere energiøer, og det arbejde bør starte hurtigst muligt, så vi får mere ud af energiressourcerne i f.eks. Nordsøen. Vi mener, ambitionen bør være 40 GW havvind i 2040 - 40i40. Det er ambitiøst men realistisk. Samtidig skal den åbne dør-ordning og udbygningen ændres, så vi får mest mulig støttefri grøn strøm til danskerne og europæerne hurtigst muligt. Hver sekundmeter vind, som ikke bruges til at lave støttefri grøn strøm, er en spildt ressource, vi går glip af,” siger Brian Mikkelsen og fortsætter:

”Generelt stiller vi os positive over for regeringens udspil, men vil nu nærlæse det. Samtidig ser vi frem til de udspil, som præsenteres i de kommende dage, ikke mindst i forhold til grøn skat.”

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil