; ;
Gemt

Klar organisering i affaldssektoren sikrer øget genanvendelse

31. august 2022

Grønne løsninger inden for affaldsteknologi og cirkulære løsninger er nu et skridt nærmere. Ny lovgivning sikrer en klar organisering af affaldssektoren, som giver danske virksomheder tryghed til at investere. Dansk Erhverv har arbejdet for klare rammer og er glade for resultatet.


Den 1. juli trådte nye regler for affaldshåndtering i kraft. De betyder blandt andet at kommunerne fra 1. juli 2023 har pligt til at udbyde sortering og behandling af genanvendeligt husholdningsaffald. Dermed kan kommunerne ikke længere hjemtage opgaverne, hvilket giver tryghed for de private affaldsbehandlere til at investere i nye løsninger.

Det genanvendelige erhvervsaffald har siden 2010 være konkurrenceudsat, og nu følger husholdningsaffaldet med. Det betyder, at det genanvendelige affald samles og kan behandles af samme aktør, hvilket er positivt for den grønne omstilling.

Andre hovedelementer i den nye regulering er:

  • Øgede valgmuligheder for virksomheder til at vælge affaldsindsamler.
  • Pligt til at opkræve markedspriser for visse kommunale indsamlingsordninger for erhverv og kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse.
  • Nærmere regler om kommuners mulighed for at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.
  • Mulighed for dispensation til kommunalt ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald.
  • Indførsel af et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren

Dansk Erhverv har arbejdet for en klar organisering mellem kommunerne og de private aktører. Der er stor tilfredshed med reguleringen, men på enkelte punkter er organiseringen ikke tydelig. Det gælder bl.a. omlastning af affaldet, hvor kommunerne forsat må sammenpresse affaldet under omlastning. Sammenpresning uden forudgået sortering kan reducere genanvendelsen, derfor skal kommunerne ikke have lov til at gøre det. 

Læs mere
Den nye regulering er en ændring til miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med implementeringen af loven er der lavet ændringer til Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsregisterbekendtgørelsen .  Se også høringssvar og høringsnotat.

 

 

 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil