; ;
Gemt

Sådan kan virksomheder spare på energiregningen

25. august 2022

Rigtig mange virksomheder er presset af de stigende el- og gasregninger. Mange har svært ved at overskue den næste faktura.

Men hvad kan man gøre som virksomhed, og hvilke muligheder er der for at få støtte og hjælp?

Energibesparelser
Rigtig mange virksomheder kan spare energi ved at energioptimere produktionsprocesser, opvarmning, belysning, ventilation, køling, bygninger osv. Virksomheder, som bruger gas i opvarmning eller produktion kan konvertere til en varmepumpe eller på anden vis elektrificere.

Det er naturligvis også muligt at spare på energien ved at ændre adfærd i virksomheden eller skifte til moderne termostater. Bevidstheden om at spare på energien kan medføre mere hensigtsmæssige vaner, der reducerer energiomkostningerne. Digitale løsninger kan også hjælpe disse ændringer på vej, hvor f.eks. digitale termostater kan indstilles til forskellige temperaturer på forskellige tidspunkter af døgnet.

Energistyrelsen har samlet en række energisparende tiltag, målrettet forskellige typer virksomheder og brancher. Det kræver installatører, håndværkere eller teknikere at gennemføre de fleste råd.

Du kan læse mere om energibesparelser her.

Erhvervspuljen
Erhvervspuljen giver danske virksomheder mulighed for at få tilskud til energieffektiviseringer og konverteringer fra gas- og oliefyr til varmepumper gennem Erhvervspuljen. Det er muligt at få op til 50 pct. i tilskud.

I 2022 er der fastlagt fem ansøgningsrunder. Næste ansøgningsrunde løber fra 30. august til 13. september.

Det er f.eks. muligt at få tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med en varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Forbedring af klimaskærm
  • Energioptimering af procesanlæg.

De fleste virksomheder gør brug af rådgivningsvirksomheder i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Du kan læse mere om Erhvervspuljen og søge her.

Fradrag for elafgift
Det er muligt for momsregistrerede virksomheder (først fra 2023 for visse liberale erhverv) at få fradrag på elafgiften helt ned til EU’s minimumsniveau på 0,4 øre/kWh. Dermed behøver virksomheder ikke betale den fulde elafgift på 76,3 øre/kWh.

Du kan læse mere om regler for fradrag for elafgift hos Skat her.

Fleksibelt elforbrug
Dansk Erhverv afholder 10. oktober webinar om, hvordan man som virksomhed kan få et mere fleksibelt elforbrug, der kan spare penge og bidrage til en ny indtægtskilde.

Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig her.

Afskrivningsregler for driftsmidler
Virksomheder kan afskrive driftsmidler med 25 pct. om året på deres saldo. Driftsmidler, der anskaffes inden udløbet af 2022, vil være omfattet af den særlige forhøjede afskrivningssats på 116 pct., som er den værdi, udgiften indgår med på afskrivningssaldoen. Den forhøjede afskrivningssaldo gælder som udgangspunkt for de fleste driftsmidler.

Du kan læse mere om afskrivningsregler for driftsmidler hos Skat her.

Afskrivningsregler for bygninger
Virksomheder kan som udgangspunkt få afskrivninger på alle forbedringer og al vedligeholdelse, foretaget på bygninger. Energirenovering, udskiftning af vinduer, isolering mv. er dermed omfattet af afskrivningsreglerne.

Du kan læse mere om afskrivningsregler for bygninger hos Skat her.

Særlige afskrivningsregler for installation af solcelleanlæg
Virksomheder, som installerer solcelleanlæg, kan afskrive investeringen og dermed få en skattemæssig fordel. Den skattemæssige behandling af udgifter til anskaffelse af solcelleanlæg afhænger i første række af, om anlægget enten anbringes på jorden eller monteres på en bygning via et stativ. I så fald anses det nemlig for et driftsmiddel. Hvis anlægget derimod integreres i bygningen, anses det for en installation.

Du kan læse mere om afskrivningsregler for solcelleanlæg hos Skat her.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil