; ;
Gemt

Danmark har fået en ny bred reformregering

14. december 2022

Kommentar af Brian Mikkelsen, Adm. direktør i Dansk Erhverv

Danmark har fået en ny bred regering henover den politiske midte, der i dén grad har ambitiøse reformer på programmet. 

Det er intet mindre end et historisk nybrud i dansk politik. Og det er særdeles positivt for Danmark og dansk erhvervsliv.

For vi står overfor store udfordringer nu og fremover, der skal løses med langsigtede reformer.

Derfor har Dansk Erhvervs prioritet været klar fra dag ét: En ny bred regering henover midten skal være en reformregering.

Det nye regeringsgrundlag bærer i høj grad præg af, at der er blevet lyttet til erhvervslivets ønsker.

Arbejdsudbudsreformer
Der er behov for arbejdsudbudsreformer, der sikrer flere kolleger til fremtidens arbejdsmarked.

Vi har foreslået, at arbejdsudbuddet øges med 50.000 hænder og hoveder. Den nye regering vil øge arbejdsudbuddet med 45.000 personer.

Det skal blandt andet ske ved at sænke skatten på arbejdsindkomst, ved at gøre det mere attraktivt for seniorerne at blive på arbejdsmarkedet, gennem bedre muligheder for at gå fra deltid til fuldtid, bedre mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Alt sammen forslag, som Dansk Erhverv gennem længere tid har presset på for at få gennemført, blandt andet i Dansk Erhvervs udspil til 2030-plan.

Frihedsreform
Dansk Erhverv har foreslået en frihedsreform, der sikrer frit valg i hele vores velfærd, og som har den enkelte borger i centrum.

Det indebærer blandt andet mere fair konkurrence blandt leverandører af velfærd.

Regeringsgrundlaget afspejler i høj grad det ønske.

Den nye regering vil gennemføre en ”frisættelse af velfærdssamfundet”, som styrker det frie valg og det lokale ansvar, og som samtidig styrker samarbejdet mellem offentlige og private aktører ved at sikre en større ligestilling og konkurrence mellem leverandører.​

Grøn omstilling
Vi har fremhævet, at der skal turbo på implementering af de politiske grønne visioner, der gør os uafhængig af Putins gas og fremtidssikrer Danmarks grønne styrkepositioner.

Regeringen vil forkorte sagsbehandlingstiden for etablering af vedvarende energi, ligesom der skal udvikles smidigere modeller for udbygning af havvind. Derudover vil regeringen sikre udrulning af fjernvarme samt understøtte en udbygning af elnettet.

Forbedrede skattevilkår
Vi har peget på initiativer, der skal forbedre virksomhedernes rammevilkår. Det gælder blandt andet på skatteområdet i forhold til personbeskatning og erhvervsbeskatning og i forhold til generationsskifte.

Den nye regering vil lette skatten på personindkomst, lagerbeskatningen på ejendomme annulleres, generationsskiftebeskatningen lettes, der indføres et skattestop for erhvervsbeskatningen, og F&U-fradraget videreføres.

Dog indføres der en ny top-topskat, der er en tidsel, som ikke er groet i vores have.

Uddannelsesreform
Vi har længe efterspurgt ændringer i SU-systemet, som kunne frigøre midler til markante investeringer i at løfte kvaliteten i vores uddannelser og sikre, at flere lykkes i uddannelsessystemet. Det er helt i tråd med den samlede investeringsplan for uddannelsessystemet Dansk Erhverv fremlagde i foråret 2021.

Det er særdeles positivt, at regeringen i den forbindelse ønsker en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne med fokus på kerneopgaven med at levere undervisning af høj kvalitet.

Vi har dertil peget på en uddannelsesreform på det videregående område, der øger kvaliteten i uddannelserne og sikrer et bedre match mellem kvalifikationer og udbud på fremtidens arbejdsmarked.

Den nye regering vil desuden etablere 500-1.000 nye studieplader på engelsksprogede erhvervskandidatuddannelser samt sikre bedre muligheder for merit, hvis man skifter til en anden videregående uddannelse og øget dimensionering af uddannelser med høj ledighed.

Ambitiøs iværksætterpolitik
Vi har foreslået en ambitiøs iværksætterpolitik, der skal være med til at skabe vækst og velstand i fremtiden.

Regeringen vil fremlægge en iværksætterstrategi, som styrker iværksætteriet i hele Danmark​.

Læs regeringsgrundlaget her

Kontakt

Kommunikation, presse, kurser & events

Louise Jaaks Sletting

Vicedirektør
Politik og Analyse

Monica Søs Rosell

Chef for politisk sekretariat
Kommunikation & Presse

Tine Østergård

Chef for medlemskommunikation