; ;
Gemt

Gode grønne takter i nyt regeringsgrundlag

14. december 2022

Den nye regering vil sætte tempo på den grønne omstilling. En hurtigere omstilling er både godt for klimaet, miljøet og pengepungen, mener Dansk Erhverv, som støtter op om den nye regerings grønne intentioner.

Med regeringsgrundlaget er sporene lagt for, at Danmark kan gå en grønnere fremtid i møde. Regeringsgrundlaget indeholder en række lovende fokuspunkter, som vil sætte skub i den grønne omstilling. Det vækker glæde i Dansk Erhverv.  

"Med den nye regering får vi en reformregering, der vil sætte alt ind på at indfri vores klimamålsætninger. Det stålsatte fokus på implementering og realisering af de allerede aftalte klimaambitioner er netop, hvad der er brug for. I Dansk Erhverv er vi glade for, at vi får en regering, som vil gå i arbejdstøjet for den grønne omstilling. Handling – og ikke nye skåltaler – er præcis hvad vores klima og miljø har brug," siger Ulrich Bang markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Den nye regering vil bl.a. nedsætte en ny national energikrisestab, som skal understøtte implementering af energipolitikken i alle led.

'"I Dansk Erhverv har vi arbejdet for, at Danmark fik en grøn operativ stab, der kan fjerne byrder, risici og sikre, at de nødvendige beslutninger for hurtig opstilling af vedvarende energi kan træffes hurtigt. Vi er derfor ovenud positive overfor, at den nye regering nu vil nedsætte en national energikrisestab, der netop skal varetage denne opgave," siger Ulrich Bang.

Lavere energiregninger via vedvarende energi og energieffektivitet

Barriere og bureaukrati skal fjernes, så udbygningen af grøn energi kan komme op i fart. Så klar er meldingen i det nye regeringsgrundlag. Hurtigere udbygning af vedvarende energi og mere fokus på energieffektiviseringer er godt for klimaet og danskernes pengepung. Derfor bakker Dansk Erhverv op om, at der skal ske ændringer på området, selvom der er få konkrete tiltage der fremmer energieffektiviseringer på den korte bane.

"Som tingene er i dag, bliver tempoet i udbygningen med vedvarende energi sænket af for mange rigide regler og øgede regulatoriske risici. Eksempelvis er udbuds- og godkendelsesprocesserne alt for langsomme, og der er uklarhed over beskatningsforhold. Derfor er det rigtigt positivt, at den nye regering vil løsne tøjlerne og afbureaukratisere og forkorte sagsbehandlingstiden for ny vedvarende energi. Det har vi længe efterspurgt i Dansk Erhverv. Eneste malurt i bægeret er det manglende fokus på konkurrence indenfor varmeområdet og energieffektive løsninger. Det kan sænke energiudgifterne på den korte bane og fremskynde den grønne omstilling," siger Ulrich Bang. Erhverv.

Globalt udsyn i klimapolitikken

Danske virksomheder yder et kæmpe bidrag til den grønne omstilling på globalt plan igennem eksport af grøn teknologi. Derfor er det positivt, at regeringen vil sætte et konkret klimamål for effekten af dansk eksport, og belyse mulighederne for at opstille et mål for det danske klimaaftryk.

"Vi har længe ønsket, at dansk klimapolitik skal ud af osteklokken. Vi hilser derfor det globale udsyn i klimapolitikken velkommen, hvor der både er fokus på konkrete handlinger nationalt såvel som fokus på tiltag, der giver reduktioner udenfor landets grænser," siger Ulrich Bang.

Cirkulær økonomi skal have en fremtrædende rolle

Dansk Erhverv ser også frem til at samarbejde med den nye regering om en ambitiøs udmøntning af intentionerne på miljø- og naturområderne– især en fremtidig indsats mod en mere cirkulær økonomi. Det bliver i stigende grad afgørende for danske virksomheder at have en sikker adgang til råstoffer og ressourcer. Derfor havde Dansk Erhverv gerne set et større fokus på cirkulær økonomi, hvor råstoffer og ressourcer fastholdes i økonomien frem for bortskaffes som simpelt affald.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil