Gemt

Klimarådets rapport kalder på akut handling inden for vedvarende energi og biosolutions

08. december 2022

Klimarådet peger i sin rapport ”Danmarks klimamål” i dag på en stor udfordring med Danmarks klimaomstilling. Nye fødevareløsninger og langt mere billig vedvarende energi er to af de vigtigste svar.

Klimarådet konkluderer i sin rapport ”Danmarks klimamål”, at det er tvivlsomt, om Danmark kommer i mål med Parisaftalens 1,5 graders målsætning. Ifølge Klimarådet er den mest effektive vej til at reducere den potente drivhusgas metan at udvikle nye markeder inden for landbruget gennem plantebaserede fødevarer og proteiner. Biosolutions har et enormt klimapotentiale inden for netop landbruget.

”Rapporten understreger, at der skal handles på den korte bane, hvis Danmark skal leve op til Parisaftalen. Det er afgørende, at vi fjerne regulatoriske benspænd for de nye løsninger. Det gælder ikke mindst for biosolutions, hvor Danmark allerede er langt fremme, og hvor nye grønne eksporteventyr venter. En national strategi for biosolutions bør stå øverst på dosmersedlen for en ny statsminister”, siger markedschef for klima og energi i Dansk Erhverv, Ulrich Bang.

Danmark skal have flere vindmøller op hurtigere
Hvis Danmark for alvor skal yde sit bidrag til Parisaftalens mål, som anført i klimaloven, er det afgørende, at dansk klimapolitik ikke stopper ved grænsen. En hasteudbygning med mere støttefri grøn strøm på land og til vands er ikke bare med til at sænke drivhusgasudledningerne i Danmark. Det er også med til at sænke udledningerne i de lande, hvor dansk grøn strøm erstatter kul eller russisk gas.

”Det er afgørende ikke at stirre sig blind på de danske udledninger alene. Danmark som foregangsland handler også at om få danske teknologier til at spille i udlandet. Derfor bør Danmark fungere som et globalt udstillingsvindue, hvor grønne virksomheder kan prøve deres løsninger af. Men det kræver, at vi får udbygningen af vedvarende energi langt op i gear. Og her er der altså alt for mange barrierer og snubletråde i dag, som bremser omstillingen. Det er skidt for klimaet, for krigen mod russisk gas og for de danske energiforbrugere”, slutter Ulrich Bang.

 

Fakta om vedvarende energi i Danmark:
  • I 2020 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i vindbranchen over 30.000 årsværk, hvoraf 64 pct. er faglærte og ufaglærte og især placeret i Region Midtjylland og Sydjylland.
  • Vindmøllebranchen omsatte i 2020 for næsten 130 mia. kr. med en eksport på 54 mia. kr.
  • Vind og sol er 3-5 gange billigere end atomkraft og kul, når der ses på den gennemsnitlige levetidsomkostning. Vind og sol er 1,5-5 gange billigere end naturgas.
  • Der er et enormt behov for mere vedvarende energi, men i dag går udbygningen alt for langsomt. Blandt andet tager det 7 år i gennemsnit at få godkendt en opførsel af havvindmøllepark pga. lang sagsbehandlingstid.

 

Fakta om biosolutions:
  • Biosolutionssektoren beskæftiger i dag knap 7.000 årsværk og potentialet er endnu større. Frem mod 2030 kan antallet fordobles med både faglærte og ufaglærte jobs i hele landet.
  • Biosolutionssektoren sælger allerede i dag for 35 mia. kr. årligt, hvoraf 27 mia. kr. er eksport (2020-tal). Markedet for danske biosolutions kan forventes at mere end tredobles frem mod 2030, hvor Danmark kan sælge biosolutions nationalt og globalt for mere end 105 mia. kr.
  • Biosolutions er blandt de erhverv, der skaber mest værdi pr. ansat i Danmark og bidrager til BNP med ca. 13 mia. DKK årligt.
  • Alene de teknologier, vi kender i biosolutionssektoren i dag, kan på globalt plan reducere CO2-udledningen med 4.300 mio. tons frem mod 2030, svarende til knapt hele USA’s årlige CO2 udledning eller 8% af verdens samlede udledning. Det viser en ny analyserapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Alliance for Biosolutions.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil