Gemt

Velkommen til Jakob Ellemann-Jensen som ny forsvarsminister

15. december 2022

Dansk Erhverv ser frem til godt samarbejde med Danmarks nye forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen. 


Dansk Erhverv er godt tilfredse med, at regeringen vil øge forsvarsudgifterne til 2 procent allerede i 2030. Dansk Erhverv støtter fuldt op om den nødvendige oprustning af dansk forsvar.

”Det er vigtigt for Dansk Erhverv, at midlerne bruges hvor de kan gøre mest nytte indenfor NATO samarbejdet, samtidig med at man i højest mulig grad inddrager styrkepositioner inden for dansk forsvarsindustri i de strategiske overvejelser," siger Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent for forsvarssektoren i Dansk Erhverv og tilføjer:

"Der er brug for et teknologisk løft af forsvaret, især i forhold til forsyningssikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Sjældent har det været vigtigere med fortsat tæt offentligt-privat samarbejde på tværs af Forsvaret, erhvervslivet og forskningen.”

Styrket forskning og cybersikkerhed

I regeringsgrundlaget fremgår, at man bl.a. vil styrke forsvarsforskning (f.eks. i cybersikkerhed) samt styrkelse af grøn omstilling i Forsvaret og Forsvarets digitalisering. Det virker hensigtsmæssigt, og noget Dansk Erhverv selv længe opfordret til at styrke disse områder, da Danmark her står stærkt med teknologi og know-how.

Den nye forsvarsminister må forventes at se ind i endnu et særdeles begivenhedsrigt år i forsvarssektoren. Et nyt forsvarsforlig skal forhandles, den nationale forsvarsindustrielle strategi skal udmøntes yderligere, EU’s ambitioner på forsvarsområdet stiger og det første F-35 kampfly lander i Skrydstrup til efteråret. Vi ser i Dansk Erhverv meget frem til samarbejdet, og vil som altid gå konstruktivt ind i dialogen om styrkelsen af dansk forsvar – til gavn for sikkerhed og vækst.