; ;
Gemt

Analyse om barrierer og tendenser for kvindelige iværksættere 2022

01. marts 2022

Dugfriske tal fra Dansk Erhverv viser, at der fortsat er et stort potentiale i at løfte kvindelige iværksættere. Der er nemlig behov, at vi i Danmark får skabt en iværksætterkultur i Danmark, hvor det ikke er iværksætterens køn, der er afgørende for virksomhedens succes.

 

I Danmark har vi behov for, at flere iværksættere skaber flere vækstvirksomheder. Det starter med, at vi skal have vækket den danske befolknings appetit på at stifte virksomhed. Vi skal særligt have vækket interessen blandt danske kvinder, da der er langt flere mandlige end kvindelige iværksættere. Det kan hænge sammen med, at vi mangler kvindelige rollemodeller og at kvinder oftere støder på barrierer f.eks. når de skal søge kapital til deres virksomheder.

”Dansk Erhverv har lavet en ny analyse om kvindelige iværksættere. Den viser, at der er en lille fremgang for kvindelige iværksættere, men at der stadig er lang vej igen. Kvinder er nemlig stadig en mangelvare på den danske iværksætterscene og det betyder, at vi går glip af gode ideer og dyrebar nytænkning. Kun 27 pct. af danske iværksættere er kvinder. Derfor er det vigtigt at læse rapporten med alvor og ansvar. De dugfriske tal i rapporten viser barrierer og tendenser for kvindelige iværksættere i 2022. Det er tendenser, der skal handles på, hvis vi skal være verdens bedste iværksætterland,” udtaler chef for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv, Jasmina Pless.

I denne analyse kan vi se, at der er en positiv udvikling i iværksætterlysten blandt danske kvinder, og flere iværksættere nævner kvindelige iværksættere som rollemodeller. Der er dog lang vej igen for at nå på lige niveau med mændene. Nye tal i analysen viser blandt andet:

  • Kun 5 pct. af kvinderne i den danske befolkning er nye iværksættere, det er under OECD-gennemsnittet på 8,4 pct.
  • 7 pct af danske kvinder forventer at starte virksomhed inden for de næste tre år. Det er en betydelig fremgang sammenlignet med 2020, hvor kun 2 pct. af danske kvinder svarede, at de forventede at starte virksomhed.
  • Kvinder under 30 år mener, at deres største barriere for at blive iværksætter er, at de mangler de rette kompetencer (31 pct.). Den største barriere for kvinder over 30 år er, at de er afhængig af en fast personlig indkomst (23 pct).
  • 15 pct. af alle iværksættere har en kvindelig rollemodel primo 2022. Det er en fordobling sammenlignet med 2020.

Der er fortsat store barrierer for kvindelige iværksættere, særligt på kapitalmarkedet, hvor det fortsat er en forsvindende lille del af venturekapitalen, der går til kvindelige iværksættere:

  • Kun 1,5 pct. af investeringer i Danmark går til startups med kun kvindelige stiftere, og 6,7 pct. går til startups med både mandlige og kvindelige stiftere.
  • 22 pct. af europæiske kapitalfonde har en eller flere kvindelige partnere i deres partnerskab. Omvendt har hele 78 pct. af de europæiske kapitalfonde udelukkende mandlige partnere.
  • Hver tiende Business Angel i Danmark er kvinde (2020). Det er en lille fremgang på et procentpoint over to år.
  • På trods af at kvinder kun får en lille del af kapitalen, der investeres i startups, får de rigtig meget ud af pengene. 100 kr. investeret i en startup med kun kvindelige stiftere giver 25 pct. større omsætning sammenlignet med virksomheder med kun mandlige stiftere.

 

Kontakt

Kursus og Event

Patrick Fuhrmann

Event- og netværkskoordinator