Gemt

Den eksterne whistleblowerordning er i gang

25. januar 2022

Den eksterne whistleblowerordning er klar til at blive brugt. Ordningen kan bruges af ansatte hos kunder og leverandører, aktionærer, tidligere ansatte m.fl., der ønsker at whistleblowe om overtrædelser af EU-retten som eksempelvis GDPR eller konkurrenceret i din virksomhed.

 

Baggrund for ordningen
I juni 2021 vedtog Folketinget whistleblowerloven, der primært havde til hensigt at gennemføre et EU's whistleblowerdirektiv. Et væsentligt formål med loven er at pålægge offentlige myndigheder og større virksomheder at etablere interne whistleblowerordninger.

Fristen for og pligten til etablering af en intern whistleblowerordning afhænger af virksomhedens størrelse. Virksomheder med flere end 249 ansatte skulle allerede have etablere en ordning senest den 17. december 2021. For private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte træder forpligtelsen først i kraft den 17. december 2023.

Du kan læse mere om interne whistleblowerordninger her (danskerhverv.dk)

Den eksterne ordning
Har man et forretningsmæssigt forhold til en virksomhed, eller er man ansat (eller tidligere ansat) i en virksomhed, der ikke har en whistleblowerordning, kan man gøre brug af den eksterne ordning, der varetages af en enhed under Datatilsynet.

Overtrædelser af EU-retten
Nedenunder angives eksempler på områder indenfor EU-retten, hvorom der kan indberettes: 

Offentligt udbud

Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Produktsikkerhed og -overensstemmelse

Fødevare- og fodersikkerhed

Dyresundhed og dyrevelfærd

Forbrugerbeskyttelse

Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed (GDPR)

Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence-og statsstøtteregler…….(listen er ikke udtømmende)

Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold
Du kan herudover indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Det omfatter både overtrædelser af national ret og overtrædelser af de dele af EU-retten, der ikke er omfattet af whistlerblowerdirektivets anvendelsesområde. Det kunne eksempelvis være oplysninger om strafbare forhold, herunder om overtrædelse af en eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse m.v.

Du kan læse mere om ordningen på www.whistleblower.dk her

Kontakt

Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil