; ;
Gemt

Lov om beskyttelse af whistleblowere og etablering af whistleblowerordninger

Nyhed

5. november 2021

Folketinget har den 24. juni 2021 vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven indfører bl.a. en forpligtelse til at etablere whistleblowerordninger i virksomheder med mindst 50 medarbejdere.  Der indføres desuden en omfattende beskyttelse af whistleblowere. Lovforslaget bygger på EU’s whistleblowerdirektiv og ventes vedtaget inden sommerferien.


Lov om beskyttelse af whistleblowere indebærer, at der skal etableres whistleblowerordninger på en lang række private og offentlige arbejdspladser til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Fristen for etablering af en intern whistleblowerordning afhænger af virksomhedens størrelse. Virksomheder med flere end 249 ansatte skal etablere en ordning senest den 17. december 2021. For private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte træder forpligtelsen først i kraft den 17. december 2023.

Med loven indføres der samtidigt en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere, herunder et forbud mod enhver form for repressalier mod whistlebloweren.

Lov om beskyttelse af whistleblowere med bemærkninger kan findes på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L213/index.htm

Interne whistleblowerordninger

Loven medfører, at samtlige virksomheder med 50 eller flere ansatte skal oprette en selvstændig, intern whistleblowerordning. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte kan dog dele ressourcer og oprette en fælles ordning.

Virksomhederne skal udpege en eller flere upartiske personer til at modtage og håndtere indberetninger i den interne whistleblowerordning, kommunikere med de enkelte whistleblowere og følge op på de enkelte indberetninger og give feedback til whistlebloweren indenfor nærmere fastsatte frister. Der stilles en række krav til etablering og håndtering af ordningen, herunder krav om fortrolighed.

Virksomheder kan også vælge at overlade opgaven til en ekstern tredjepart.

Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning om etablering af interne whistleblowerordninger.