Gemt

Nyt lovforslag om beskyttelse af whistleblowere og etablering af whistleblowerordninger

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 4. maj 2021

Nyt lovforslag fra Justitsministeriet betyder, at der skal etableres whistleblowerordninger i virksomheder med mindst 50 medarbejdere.  Der indføres desuden en omfattende beskyttelse af whistleblowere. Lovforslaget bygger på EU’s whistleblowerdirektiv og ventes vedtaget inden sommerferien.


Lovforslaget, der forventes at blive vedtaget inden sommerferien, indebærer, at der skal etableres whistleblowerordninger på en lang række private og offentlige arbejdspladser til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Fristen for etablering af en intern whistleblowerordning afhænger af virksomhedens størrelse. Virksomheder med flere end 249 ansatte skal etablere en ordning senest den 17. december 2021. For private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte træder forpligtelsen først i kraft den 17. december 2023.

Med lovforslaget lægges der desuden op til at indføre en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere, herunder et forbud mod enhver form for repressalier mod whistlebloweren.

Lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside: 20201_l213_som_fremsat.pdf (ft.dk)

Interne whistleblowerordninger

Lovforslaget medfører, at samtlige virksomheder med 50 eller flere ansatte skal oprette en selvstændig, intern whistleblowerordning. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte kan dog dele ressourcer og oprette en fælles ordning.

Virksomhederne skal udpege en eller flere upartiske personer til at modtage og håndtere indberetninger i den interne whistleblowerordning, kommunikere med de enkelte whistleblowere og følge op på de enkelte indberetninger og give feedback til whistlebloweren indenfor nærmere fastsatte frister. Der stilles en række krav til etablering og håndtering af ordningen, herunder krav om fortrolighed.

Virksomheder kan også vælge at overlade opgaven til en ekstern tredjepart.

Dansk Erhverv har udarbejdet et foreløbigt notat om interne whistleblowerordninger på baggrund af det fremsatte lovforslag. Da der kan komme ændringer under Folketingets behandling af forslaget, vil Dansk Erhverv opdatere notat løbende.

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Kontakt os