; ;
Gemt

International bevågenhed om danske klimapartnerskaber

18. januar 2022

De danske klimapartnerskaber har sat et bemærkelsesværdigt internationalt aftryk. Med det offentligt-private samarbejde, State of Green, er der kommet stor international synlighed omkring de 14 klimapartnerskaber. Danmark fremstår dermed som et foregangsland inden for klima, hvilket er positivt for dansk erhvervsliv generelt og de danske eksportmuligheder.

 

Klimaforandringerne intensiveres, og der efterlyses grønne løsninger til at reducere CO2-udledningen. I den forbindelse har den danske regering sammen med erhvervslivet etableret 14 sektorspecifikke klimapartnerskaber, der i samarbejde med hinanden har præsenteret tiltag, som skal bidrage til at mindske CO2-udledningen og styrke virksomhedernes grønne konkurrenceevne. Klimapartnerskaberne skaber en ambitiøs ramme for Danmarks visioner og målsætninger inden for klimaområdet, hvilket har vækket international opmærksomhed om Danmarks klimaindsats.

State of Green har skabt international opmærksomhed om danske klimapartnerskaber
Det offentligt-private partnerskab, State of Green, har stået bag den internationale markedsføring af klimapartnerskaberne. State of Green har til formål at markedsføre Danmark som en grøn nation og de danske virksomheders klimaløsninger. State of Green beskriver den danske fremgangsmåde af samarbejdet mellem private virksomheder og myndighederne i en engelsk udgivelse. Udgivelsen skal skabe inspiration for andre landes regeringer, som har haft svært ved at etablere et lignende samarbejde mellem det private og det offentlige om fælles grønne løsninger. Således fremstår Danmark som et forbillede, der er med til at gå forrest i kampen om at mindske CO2-udledning.

International synliggørelse af dansk klimaindsats er positivt for erhvervslivet
Det er positivt for danske virksomheders eksportmuligheder og den grønne konkurrenceevne, at der internationalt bliver kigget efter Danmarks klimaindsats. Den større globale viden om klimapartnerskaberne bidrager til at fremme kendskabet til dansk erhvervslivs konkrete grønne løsninger, og dermed får dansk erhvervsliv samtidig sat et bemærkelsesværdigt aftryk på verdenskortet som en førende grøn nation.

Dansk Erhverv har bidraget aktivt til klimapartnerskaberne
Dansk Erhverv har været sekretariat for fire af klimapartnerskaberne: Landtransport, handel, life science og biotek, og service, it og rådgivning, samt bidraget i klimapartnerskabet på forsvarsområdet. Engagementet fra Dansk Erhvervs medlemmer har været stort, og fra starten har man valgt en meget åben og inkluderende proces, hvor mere end 500 virksomheder, organisationer og eksperter har deltaget og bidraget.

Det har stor betydning, hvad disse vigtige dele af dansk erhvervsliv – store som små virksomheder – kan bidrage med i forhold til at skabe grøn vækst – både til gavn for den politiske målsætning om en 70 procent reduktion i den danske udledning af drivhusgasser – og som internationale markedsføring af grønne danske løsninger. Dansk Erhverv er stolt af medlemmernes engagement og bidrag og glæder sig over, at den internationale opmærksomhed styrker den grønne konkurrenceevne.

Læs mere om sektorkøreplanen fra Handel her.

Læs Sektorkøreplanen her (em.dk).

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil