; ;
Gemt

Klimapartnerskabet for Handel har afleveret ambitiøs sektorkøreplan til regeringen

10. november 2021

Handelsbranchen har afleveret deres sektorkøreplan til regeringen og dermed er næste skridt taget i de klimapartnerskaber, der blev nedsat i starten af 2020. Med aflevering af køreplanen sender handelsbranchen et klart signal om deres grønne ambitioner.

Efter en coronakrise, der satte mange ting i stå, er der igen fokus på de samfundsdagsordner, som havde høj prioritet inden krisen. Heriblandt finder vi Klimapartnerskabet for Handel, der for nyligt afleverede sin sektorkøreplan til regeringen. Sektorkøreplanen bidrager til at komme i mål med den grønne omstilling og CO2-reduktioner gennem konkrete tiltag, som strækker sig fra eksempelvis bedre klimaoplysning til forbrugerne, mere effektiv genanvendelse af affald og fokus på klimaansvarlige værdikæder i handlen. Handelsbranchen markerer sig dermed med deres ambitiøse, grønne målsætninger.

Lille aftryk – stor forskel

Handelsbranchen har ikke selv et stort, direkte CO2-aftryk, men branchen kan alligevel være en vigtig spiller ift. at påvirke det danske og globale klimaaftryk. Visionen med Klimapartnerskabet for Handel er således at gøre forbruget af varer mere bæredygtigt. Gennem virksomhedernes indkøb, aftaler og videndeling med andre virksomheder, kan branchen sikre klimavenlige produkter og løsninger, samt påvirke forbrugernes køb og adfærd direkte. Anbefalingerne i sektorkøreplanen bidrager konkret til at opnå dette ved at forsøge at gøre en forretning ud af at skabe efterspørgsel på bæredygtige varer, hvor den afledte CO2-udledning fra produktion, distribution, handel og genanvendelse reduceres løbende frem mod 2030.

Klimapartnerskabets anbefaler til regeringen

Klimapartnerskabet for Handel har anbefalet fem indsatsområder, der repræsenterer en række målsætninger og initiativer:

 1. En skattereform skal kickstarte den grønne omstilling
  Den mest effektive løsning til klimabelastning af varer er en CO2-afgift. Det vil både give incitamenter til innovation og omstilling af produktionen samt belønne de grønne frontløbere med lavere omkostninger.
 2. Cirkulært design og øget genanvendelse er nøglen til CO2-reduktion
  Cirkulært design og øget genanvendelse er forudsætninger for at minimere materialeforbrug og bevare materialerne i kredsløb længst muligt for derved at reducere CO2-udledningen.
 3. Mere viden og kommunikation om varernes CO2-aftryk
  Forbrugerne skal tilbydes mere viden om bæredygtige forbrugsmønstre, så forbrugeren får et oplyst grundlag af handle ud fra.
 4. CO2-reduktioner gennem mindre ressourcespild
  En reduktion af ressourcespild vil hjælpe til at undgå unødvendige omkostningstab og reducere affaldsstrømme.
 5. Klimakloge incitamenter og virkemidler skal hjælpe sektoren på vej
  For at understøtte sektorens indsatser for et mere bæredygtigt forbrug og produktion af varer i Danmark er det vigtigt, at regeringen understøtter dette med de rette incitamentsstrukturer


Læs Sektorkøreplanen for handel

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil