; ;
Gemt

Dansk Erhverv lancerer nyt Velfærdsråd - en alliance mellem offentlige og ikke-offentlige aktører om fremtidens velfærdssamfund

25. januar 2022

Fremtidens velfærdssamfund kræver nye løsninger og et meget tættere samarbejde mellem offentlige og ikke-offentlige aktører. Forandring kræver handling. Og handling kræver, at vi smider fordommene over bord, og sammen finder nye løsninger på de aktuelle udfordringer. Gennem historien har civilsamfundet, det offentlige og det private udviklet, formet og skabt dynamik i velfærdssamfundet og det er der brug for igen. 

SE VELFÆRDSRÅDETS 12 ANBEFALINGER HER

Derfor præsenterer Dansk Erhverv i dag Velfærdsrådet, hvor formålet er at fremtidssikre velfærdssamfundet i en alliance mellem civilsamfund, selvejende, offentlige og private aktører. Samtidig præsenteres rådets formandskab Jens Kramer Mikkelsen og Benedikte Kiær, der i tæt samarbejdet med en bred deltagerkreds, skal arbejde mod en fælles forståelse for barrierer og potentialer, der kan inspirere og rådgive om, hvordan vi lykkes med fremtidens velfærdssamfund.

Læs også i Politiken: Erhvervslivet vil hjælpe politikerne: »Vores diagnose er, at velfærdssamfundet er ved at smuldre«

”I dag ser Velfærdsrådet dagens lys, og jeg har store forventninger til rådets kommende samarbejde. For netop samarbejde er centralt i denne forbindelse. Vores samfund er dybt afhængigt af, at det offentlige og private byder ind, og man skal ikke tage fejl – både arbejdsgivere, selvstændige og lønmodtagere trækker på, at vi har et velfungerende velfærdssamfund. Derfor påvirker det os alle, hvis velfærden ikke kan følge med. Der skal nye ideer og nye samarbejder til, hvis Danmark skal vinde verdensmesterskaberne i velfærd, og vi må gå fordomsfrit til værks, uanset om de gode idéer kommer fra det offentlige, private eller civilsamfundet. Derfor er der brug for et Velfærdsråd, hvor relevante aktører mødes om at tegne fremtidens velfærdssamfund, så vi kan løse de aktuelle udfordringer,” siger Brian Mikkelsen adm. direktør i Dansk Erhverv og understreger, at rådet kommer til at bestå af et bredt spektrum af personer, der alle har dyb indsigt i området med hver deres indfaldsvinkel:

”Jeg ser frem til samarbejdet med alle aktører på området. Rådet bliver bredt sammensat, og kommer til at bestå af repræsentanter af beslutningstagere, meningsdannere og alle der bidrager til at producere velfærden i dag og i fremtiden. Til at styre rådets udvikling og fremdrift, har vi fået et erfarent formandskab, der begge har særdeles stor indsigt i området. Derfor er jeg meget glad for at kunne præsentere byudviklingsdirektør Jens Kramer Mikkelsen og Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør som formandskab for Dansk Erhvervs nye Velfærdsråd,” siger Brian Mikkelsen.

”Vi har et af verdens rigeste og mest trygge samfund, der både tager sig af og skaber muligheder for den enkelte og samtidig evner at tackle samfundsudfordringer under stort pres, som vi har set det de seneste år med corona-epidemien. Det danske velfærdssystem har vist sit værd, og vi kan være glade og stolte af det, som er bygget op i løbet af de seneste mange årtier. Samtidig skal vi være åbne for nytænkning. Vi skal kunne rumme de muligheder og udfordringer, som opstår, når der eksempelvis bliver flere ældre, når flere kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og fleksible jobordninger og når sundhed bliver mere individualiseret. Vi skal sikre mulighederne, bevare trygheden og have alle med. Jeg er overbevist om, at et stærkt, politiske styret samarbejde mellem offentlige og ikke-offentlige aktører er en vigtig del af stærkt fundament, der kan fremtidssikre velfærdssamfundet,” siger Jens Kramer Mikkelsen.


Læs også i Politiken: Borgmester river sig i håret: »En af de altoverskyggende udfordringer er, at vi ikke kan skaffe de medarbejdere, vi har behov for i dag«

”Som barn af det danske velfærdssamfund ønsker jeg, at mine børn og børnebørn skal opleve de samme muligheder og vokse op i et rigt land, hvor demokrati, tillid og fællesskab er bærende værdier. Men mørke skyer truer. For lige nu er ingen rigtig glade. Borgerne synes ikke opgaverne bliver løst godt nok, mistillid trives og arbejdsglæden svinder. Samtidig mangler vi arbejdskraft, hvilket i den grad får fundamentet under vores velfærdssamfund til at skælve. Det er derfor nødvendigt, at vi gentænker den måde, vores velfærdssamfund er indrettet og her husker, at det offentlige, private og civilsamfundet er hinandens forudsætninger for et stærkt velfærdssamfund. I det arbejde er der brug for alle kræfter, så vi kan blive langt bedre til at løse opgaverne sammen. Og her er jeg sikker på, at Velfærdsrådet kan bidrage med langtidsholdbare løsninger,” siger Benedikte Kiær.

Kommissorium for Velfærdsrådet

  • Rådet skal rådgive om fremtidens velfærdssamfund, hvor offentlige, private og civilsamfundet sammen løser udfordringerne og indfrier det fulde potentiale for fremtidens velfærdssamfund.

  • Alliancen sammensættes af ca. 30 medlemmer, der tæller politiske beslutningstagere, organisationer, videnspersoner, civilsamfund, selvejende aktører og private virksomheder med betydning for fremtidens velfærdssamfund.

  • Gruppen skal tænke langt og stort. De skal således ikke alene rådgive om fremtidens velfærdssamfund, men også spotte konkrete forslag for at nå visionen. De vil over det kommende år mødes til fire træf.

Velfærdsrådets medlemmer

Jens Kramer Mikkelsen, Nrep, formand for rådet
Benedikte Kiær, Helsingør Kommune, formand for rådet

Adam Wolf, Danske Regioner
Alfred Josefsen
Anja C. Jensen, HK
Brian Rosenberg, Carelink
Camilla Holm, PFA
Christian Harsløf, KL
Christina Grøntved, Incita
Eik Møller, Kommunaldirektør Ballerup og næstformand i Kommunaldirektørforeningen
Eva Zeuthen, Zeuthen Storm
Henrik Appel, Memox
Ida Balling, Fobu og Kfum
Jakob Hougaard, Dansk Råstof
Jakob Riis, Falck
Jens Elmelund, KAB
Jytte Adelmark, Tryg
Katrine Lester, Danske Seniorer
Kira West, Hjem til Alle
Klaus Lunding, Danske Patienter
Martin Præstegaard, Atp
Mia Nyegaard, Radikale Venstre, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune
Michael Hansen, Suf
Miriam Toft
Morten Skov, Danske Diakonhjem
Ninna Thomsen, Mødrehjælpen
Olav Hesseldahl, rådgiver og bestyrelsesmedlem
Solveig Råbjerg Tingey, BL- Danmarks Almene Boliger
Stephanie Lose, Venstre, Region Syddanmark
Søren Andersen, Attendo
Thomas Enghausen, FOA
Thomas Gyldal Petersen, Socialdemokratiet, Herlev Kommune
Thomas Wallin, Duos
Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer
Torben Hollmann, Næstved Kommune
Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
Ulrik Ahrendt, OK Fonden

Kontakt

Direktions- & Strategisekretariatet

Anna-Katrine Romer Vingtoft

Strategi- og transformationschef
Medarbejderprofil
Sundhed, velfærd & oplevelse

Mette Feifer

Vicedirektør
Medarbejderprofil